Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Geestelijke verzorging
Geestelijke verzorging

Geestelijke verzorging

Het geluk van mensen staat centraal, de zorg is daar dienstbaar aan en wordt pas optimaal in een goede relatie tussen klanten, bewoners, familie en medewerkers. Alleen samen kun je ontdekken hoe iemand het leven kan leiden dat hij of zij gewend is. Of wat je kunt doen om een bijdrage te leveren aan iemands geluk. Vrijheid voor mensen hebben we daarbij hoog in het vaandel staan. Zo hechten wij ook waarde aan de geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers van Sensire zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging.

Contact lokale kerken

Wanneer u als nieuwe bewoner verhuist naar een woonzorglocatie, zal dat even wennen zijn. Wij willen graag dat u zich in de nieuwe woning zo goed mogelijk thuis voelt. Onze geestelijk verzorgers kunnen u daarbij begeleiden. Zij luisteren naar uw levensverhaal en proberen samen met u daar zin en betekenis aan te geven. Daarbij valt ook te denken aan uw levensoriëntatie en bijvoorbeeld de band met uw kerk. De geestelijk verzorgers kunnen voor u ook zorgdragen voor het contact met de lokale kerken.

Graag in gesprek

Zingeving- en levensvragen gaan over gezien worden, persoonlijke aandacht voor bewoners en hun familie. Soms kunnen vragen heel alledaags lijken en toch kunnen daar heel wat lagen onder schuil gaan. Er kan dan gedacht worden aan bepaalde verlangens, maar ook angst voor afhankelijkheid of de dood, heimwee naar vroeger of het bekende en het graag willen uiten van dankbaarheid of de twijfel of u wel op bepaalde momenten in het leven het ‘juiste’ heeft gedaan. Deze dieperliggende lagen kunnen naar boven komen in een gesprek, maar ook tijdens uw verzorging of onder het nuttigen van een maaltijd. Vaak merken de verzorgenden, familieleden, mantelzorgers en/of vrijwilligers als eersten deze zingeving- en levensvragen op. Zodoende kan er weer naar de geestelijke verzorgers worden doorverwezen.

De geestelijk verzorgers bieden persoonlijke begeleiding, groepsbegeleiding, huiskamervieringen en oecumenische diensten aan.

Bereikbaarheid

De teamverpleegkundigen informeren u graag over de dagdelen waarop de geestelijk verzorgers aanwezig zijn in het woonzorgcentrum waar u woont. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de geestelijk verzorgers van Sensire:

  • Marian Storteler, telefoon 06-30 63 67 92, e-mail m.storteler@sensire.nl,
  • Viola Schrover, telefoon 06-19 70 83 34, e-mail v.schrover@outlook.com of
  • Andries Fidder, telefoon 06-30 94 63 90, e-mail a.fidder@sensire.nl