Informatie voor bewoners/revalidanten en naasten
Informatie voor bewoners/revalidanten en naasten

Informatie voor bewoners/revalidanten en naasten

Binnen Sensire hebben wij de taak om te zorgen voor onze kwetsbare doelgroepen. Daarom is de tempo waarin wij maatregelen versoepelen of loslaten anders dan in de samenleving. Omdat de dalende trend in de coronacijfers doorzet, vinden wij het in nauwe afstemming met onze infectiepreventie commissie verantwoord om nog meer versoepelingen door te voeren binnen Wonen met Zorg en Behandeling & Revalidatie.  

U leest hieronder meer over hoe het bezoek aan uw naaste in zijn werk gaat en welke voorzorgsmaatregelen we samen moeten nemen om bezoek veilig en verantwoordelijk mogelijk te maken. En krijgt u antwoord op andere vragen die u mogelijk heeft. 

Hieronder vindt u de meest gestelde vragen

In een open samenleving zonder ingrijpende coronamaatregelen kan het coronavirus zich gemakkelijker verspreiden. Kwetsbare mensen worden minder goed beschermd tegen een besmetting. De overheid vraagt naasten om kwetsbare mensen in hun omgeving helpen te beschermen. Zo wordt de kans verkleind om een kwetsbare met het coronavirus te besmetten.

 • Geef elkaar de ruimte - Het bewaren van 1,5 meter afstand is niet meer verplicht. Maar voelt u zich er prettig bij om wel die afstand te bewaren? Dan bent u daar natuurlijk vrij in.
 • Was vaak uw handen.
 • Hoest en nies in uw elleboog.
 • Schudt geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog.
 • Klachten? Blijf thuis en doe een test. Is de test positief? Ga dan in isolatie.
 • Test u positief en bent u onlangs bij uw naaste op bezoek geweest? Laat het even weten aan het zorgteam.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht.

Het bezoek aan uw naaste wordt in nauw overleg met u beperkt als dat onverhoopt nodig bij een coronauitbraak op een afdeling om de bewoners/revalidanten te beschermen. De (senior) teamverpleegkundige / regieverpleegkundige beoordeelt voortdurend de risico’s en neemt waar nodig maatregelen om het risico op besmetting te verkleinen. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de (lokale) cliëntenraad. Het kan daarom voorkomen dat op de ene woonlocatie van Sensire een andere bezoekregeling geldt dan op de andere woonlocatie. Als hier sprake van is ontvangt de bewoner en de eerste contactpersoon hier persoonlijke informatie over.

Hartelijk dank voor uw medewerking!

Tijdens een quarantaine van de afdeling, omdat er sprake is van een besmetting of verdenking hiervan, kunnen er mogelijk beperkende maatregelen zijn ten aanzien van bezoek. U wordt hierover dan geïnformeerd door het zorgteam.  

Over het algemeen geldt dat bezoek nog wel welkom is, maar wordt vanwege de besmetting wel beperkt. Bewoners en revalidanten kunnen maximaal één bezoeker op één bezoekmoment per dag verwelkomen. Het bezoekmoment wordt afgesproken in overleg met het team. De benodigde beschermingsmiddelen worden bij binnenkomst aangeboden. U maakt zelf de overweging of u gebruik wilt maken van het volledige pakket beschermingsmiddelen (schort, mondneusmasker, spatbril) of alleen het dragen van een mondneusmasker. 

We begrijpen dat dit impact kan hebben, maar alleen op deze manier kunnen we een bezoek aan uw naaste op een veilige verantwoorde manier mogelijk maken.

Zowel bezoekers van onze locaties Wonen met Zorg als bezoekers aan onze revalidatieafdelingen hoeven geen mondneusmasker meer te dragen. Ook onze medewerkers dragen geen mondneusmasker meer. Natuurlijk kunt u wel een mondneusmasker blijven dragen als u dat prettig vindt, daar bent u vrij in. En zullen onze medewerkers een mondneusmasker dragen als de situatie daarom vraagt. 

Bewoners, revalidanten en zorgprofessionals worden constant gemonitord op symptomen die op COVID-19 kunnen wijzen. Bij klachten die lijken op het virus wordt een test afgenomen. Wanneer er onverhoopt sprake is van een besmetting, verblijft de bewoner in isolatie. De andere bewoners verblijven ook in quarantaine als zij klachten ervaren na contact met de besmette bewoner. Deze situaties worden uiteraard altijd met de arts besproken. Ook de zorgprofessionals die klachten ervaren na contact met de besmette bewoner worden getest, gebruiken beschermingsmiddelen en verblijven wanneer nodig in quarantaine.

Als er sprake is van een besmetting in één van onze huizen, wordt u persoonlijk door het zorgteam geïnformeerd over wat het voor u en uw naaste betekent.  

Bij een nieuwe uitbraak komen er geen nieuwe bewoners en er kunnen er ook geen bewoners de woongroep verlaten. Dit doen we om in geval van besmetting zo min mogelijk mensen aan een risico bloot te hebben gesteld. Ook wordt tijdens een quarantaine bezoek mogelijk beperkt. Lees hieronder meer over bezoek bij een quarantaine van een woongroep. 

Op deze informatiepagina leest u alle informatie over het vaccinatieprogramma voor bewoners en revalidanten. Hier vindt u het bericht over de boostervaccinatie. In dit nieuwsbericht leest u meer over het vaccinatieprogramma voor onze zorgmedewerkers.

Samen zijn we verantwoordelijk om COVID-19 buiten onze woonzorglocaties te houden. Daarom willen we u nogmaals op het hart drukken dat u uw bezoek uitstelt indien u corona-gerelateerde klachten heeft. En u zich blijft houden aan de basismaatregelen: 

 • Geef elkaar de ruimte - Het bewaren van 1,5 meter afstand is niet meer verplicht. Maar voelt u zich er prettig bij om wel die afstand te bewaren? Dan bent u daar natuurlijk vrij in.
 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Schudt geen handen, geef liever een hoofdknik, boks of elleboog
 • Klachten? Blijf thuis en doe een test
 • Zorg voor voldoende frisse lucht

Het kan nodig zijn om bezoek te beperken als er onverhoopt sprake is van een besmetting. Het bezoekverbod zoals dat in de eerste golf in 2020 was druist tegen onze principes in. Want wat is Leven zoals u wilt als vanwege veiligheid, voor iemand wordt bepaald wat mag en vooral wat niet mag? Terwijl alles wat we doen in onze woonzorglocaties, in het teken staat van wat iemand wil binnen zijn of haar mogelijkheden. Het is het leven en het huis van de bewoner, die nog steeds onderdeel uitmaakt van de maatschappij. Landelijk is duidelijk afgesproken dat er ruimte is voor lokaal maatwerk. We blijven altijd in goed overleg met cliëntvertegenwoordigers en professionals zoeken naar de ruimte om het dagelijks leven en de sociale contacten van onze bewoners zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. 

Vanwege corona vragen we extra aandacht voor de wijze van ventileren en het gebruik van airco’s en ventilatoren. Natuurlijke ventilatie blijft hierbij het belangrijkste. In de ochtend en avond wordt goed geventileerd. Per situatie wordt gekeken of dit afdoende is, zo niet dan heeft de airco de voorkeur boven de ventilator. Bij voorkeur wordt een airco of ventilator ingezet op de kamer van de bewoner. Daarnaast mag er een airco en eventueel ventilator worden geplaatst in een huiskamer van kleinschalige woongroepen. Er worden geen ventilatoren of airco’s ingezet in grote gezamenlijke ruimtes. En bij verdenking of bewezen besmetting met Covid-19 wordt geen airco of ventilator gebruikt.

Naar aanleiding van de besmetting bij een verpleeghuis in Maassluis in 2020, waarbij aanwijzingen zijn dat dit door een nieuw, modern ventilatiesysteem wordt veroorzaakt ontvingen we veel vragen. Bij Sensire is de situatie anders. Onze systemen recirculeren de lucht via centrale installaties, waarbij de voorgeschreven filtering wordt toegepast. Jaarlijks worden deze systemen volgens de richtlijnen gecontroleerd en bij intensief gebruik ook vaker dan geadviseerd. Ook onze airconditioningsystemen voldoen aan de eisen die het RIVM stelt. De coördinator techniek houdt de RIVM-richtlijnen en de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten. 

Bij warm weer gaat het hitteprotocol van kracht. In het hitteprotocol zijn maatregelen opgenomen over hoe we omgaan met hitte in relatie tot onze kwetsbare doelgroep. Lees hier ook meer over omgaan met warmte in verpleeghuizen.

 • Actuele informatie over de zorg in onze huizen vindt u op op deze pagina. Deze informatie wordt regelmatig geactualiseerd.

 • Vragen over de zorg aan uw naaste kunt u zoals gebruikelijk stellen bij het zorgteam.
 • In contact blijven: 
  • We informeren u altijd persoonlijk als er iets bijzonders verandert in de situatie van uw naaste. 
  • Ook via bewonersdossier PUUR of CarenZorgt/ONS blijft u geïnformeerd over uw naaste. 
  • Op enkele afdelingen wordt gebruik gemaakt van Familienet om op op de hoogte blijven én contact onderhouden.
  • Heeft u nog geen toegang tot PUUR, CarenZorgt/ONS of Familienet? Neem dan contact op met uw zorgteam.