Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Innovatie
Innovatie

Innovatie

Het staat nooit stil

De ontwikkelingen in de zorg voor ouderen staan nooit stil. Zo zijn er steeds geavanceerdere vormen van Zorg op afstand, waardoor mensen die thuis wonen veel minder dan vroeger voor controles naar hun arts of ziekenhuis moeten.

Ook binnen de woonhuizen van Sensire zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen te zien. Zo opende in 2017 een compleet op de behoeften van mensen met Parkinson ingerichte woning, Oleander in Doetinchem. En in november 2018 de Boomgaard in Doetinchem, een woning gericht om mensen met dementie in combinatie met probleemgedrag.

Domotica

In onze nieuw verbouwde locatie Sydehem proberen we een nieuw domotica systeem uit. Om bewoners meer vrijheid te geven werken we met leefcirkels. Per bewoner wordt bekeken wat die kan en wat nodig is. Zo wordt bepaald wat iemands leefcirkel is: voor de een is dit alleen de woning, voor de ander het hele huis en de tuin. Het bewaken van deze cirkels gaat met een chip, bijvoorbeeld met een armbandje. Voor de een gaat de deur dan wel open, voor een ander niet.Digitaal werkenEen grote innovatie dit jaar is het nieuwe bewonersdossier PUUR. Medewerkers kunnen deze op de iPad, bij de bewoner bijhouden en invullen. Het dossier helpt de professional met klinisch redeneren en houdt in de achtergrond allerlei statistieken bij die door de verpleegkundige in het dashboard zijn in te zien.

Een tweetal projecten zijn in 2018 opgestart maar nog niet volledig afgerond. Het blijkt dan soms lastiger om alles zo af te stemmen dat het systeem goed functioneert. Sensire wil bijvoorbeeld met een keer inloggen een veilige toegang tot het bewonersdossier en andere programma’s bewerkstelligen. Dat is in de praktijk niet eenvoudig te realiseren. Ook willen we medewerkers gemakkelijker toegang geven tot de informatie over bevoegd en bekwaamheden van henzelf en het team. Een start is in 2018 gemaakt.

Met dank aan betrokken mensen

Inmiddels beschikken vier woonlocaties over een zogenoemde Tovertafel, die mensen met dementie afleiding geeft en stimuleert om te bewegen. Bij Den Ooiman in Doetinchem werd met financiële en praktische hulp van vrijwilligers de Droombus gerealiseerd. Die biedt de inzittenden een virtueel ritje door de Achterhoek. Uniek in de wereld blijkt uit het artikel in de New York Times. Bekijk hier het filmpje.

Veel van deze voorzieningen komen tot stand door de hulp van vrijwilligers en weldoeners, waardoor ze werkelijk een aanvulling zijn op het bestaande aanbod van zorg.

Van regels naar relaties

Met de kleinschalige woonvorm De Lindenhof, waar mensen met dementie wonen, neemt Sensire deel aan het landelijke project ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’. Dit project is erop gericht dat bewoners volwaardig blijven deelnemen aan de samenleving.

Daarbij kiest de zorgverlener ‘radicaal’ voor een leven waaraan de bewoner waardigheid en trots ontleent, en waarbij de zorg er slechts is ter ondersteuning van dat leven.

Een band met het dorp

Kleinschalige woonvorm Sensire De Lindenhof gaat bewoners en het dorp Vorden meer met elkaar verbinden. Teamverpleegkundige Barbera Storm: ‘We willen zorgen dat bewoners gewoon naar de bakker of de supermarkt in het dorp kunnen. Precies zoals ze vroeger gewend waren.

In juni was er buurtmaken in Vorden. Hier vind je een link naar de sfeerimpressie van een zeer inspirerende dag met zorgprofessionals uit allerlei delen van het land. Het dorp zelf was het congrescentrum. De kerk, het dorpshuis, de bakker en zelfs de ijsboer deed mee. Hoe zorgen we dat mensen bij een verhuizing naar een verpleeghuis, zichzelf kunnen blijven, onderdeel van de samenleving en hun eigen netwerk. Dat begint met kennismaken.

Ook bij Sensire De Heikant in Wehl wordt voortdurend gekeken hoe we het gewone leven van mensen met dementie kunnen voortzetten in ongewone omstandigheden.

Dat doen we met name door goed samen te werken met de naasten van onze bewoners. Lees hier het ervaringsverhaal van een betrokken familielid. De gedachte bij de vernieuwing is dat het huis van Sensire weer het huis van de bewoners wordt.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.