Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Tevredenheid van de bewoners
Tevredenheid van de bewoners

Tevredenheid van de bewoners

Bij Sensire geloven we dat de beste zorg tot stand komt in een goede relatie tussen onze bewoners, hun familie en onze medewerkers. Daarom polsen we doorlopend waar onze klanten waarde aan hechten en wat beter kan door te vragen: Hoe vindt u dat het gaat? Dit vragen onze medewerkers die u goed kennen bij voorkeur elke dag, maar dit doen we ook op andere manieren.

Optimalisatie

Om de bewoner in staat te stellen om zoveel mogelijk het leven te kunnen voortzetten zoals het thuis was, is het behoud van bestaande relaties enorm belangrijk. De verhuizing naar een woonhuis van Sensire mag geen ‘knip’ met het verleden te zijn. De naaste omgeving, het netwerk van de bewoner, blijft een actieve rol spelen. De relatie met de bewoner staat voor Sensire centraal. Iedere medewerker van Sensire bouwt mee aan die relatie, van de verpleegkundige in de wijk tot de ICT-specialist bij Zorg op afstand, van de relatiemanager Gemeentes tot de klusjesman in een woonzorgcentrum. We werken met kleine slagvaardige teams die dicht bij onze klanten staan. Onze medewerkers kennen de mensen en weten wat er bij hen speelt.

Per doelgroep

Sensire onderzoekt op allerlei manieren de tevredenheid van de klanten van verschillende doelgroepen. Dit gebeurt als volgt:

  • Klanttevredenheidsonderzoek onder revalidanten aan het einde van de revalidatieperiode. De tevredenheid wordt gemeten door middel van de verbetermeter.
  • Klanttevredenheidsonderzoek onder klanten die gebruik gemaakt hebben van het Eerstelijns Verblijf. Dit wordt ook gemeten door middel van de verbetermeter aan het einde van de verblijfsperiode.
  • Klanttevredenheidsonderzoek onder de bezoekers van de dagbegeleiding en dagbehandeling. Tijdens de ‘dag van de droom’ gaan vertrouwde begeleiders met klanten in gesprek, en staan rust en aandacht voor het goede gesprek centraal. Zij gebruiken tijdens de gesprekken een aantal apps van &Happy (voorheen HappyLab). Met behulp van deze apps, die speciaal zijn aangepast op onze doelgroep, worden op een leuke, beeldende manier de juiste vragen gesteld. Waardoor waardevolle inzichten digitaal worden verzameld. Aan het eind van deze dag krijgen de klanten het resultaat mee in de vorm van een mooie collage. Daarnaast maakt de dagvoorziening gebruik van de verbetermeter.
  • Pilot ‘betekenisvolle dialoog’. De bewoner of naaste, en verzorgende vult een korte lijst in met gespreksonderwerpen. Daarna worden de lijsten met elkaar vergeleken in het gesprek zelf. Als er verschillende uitkomsten zijn, is dit aanleiding om tijdens het gesprek te informeren en verbinden.

Objectief en actueel

Een objectieve bron van informatie over de resultaten van zorgaanbieders is Zorgkaart Nederland. Dit is een instrument van de Nederlandse Patiëntenfederatie waarop u de beoordelingen van en reacties op onze woonlocaties kunt raadplegen. Op basis van de beoordelingen van mensen komt ook een algemeen prestatiecijfer voor Sensire tot stand.

Op onze website zijn de scores van Zorgkaart Nederland bij elke woonlocatie te zien. We nodigen iedere bewoner of betrokkene van harte uit om ook een reactie of beoordeling te geven op Zorgkaart Nederland. Het gemiddelde cijfer voor 2018 was 8,1 in 2017 was dit een 7,9. Over 2018 beveelt 95,6% Sensire aan. Dit was 87% op 1 januari 2018 (meting over 2017). Deze cijfers zijn gebaseerd op 205 reacties in 2018 en 150 in 2017.

De zorg die mijn oom krijgt vind ik goed. Er is een goede gepaste aandacht voor hem. Voordat hij hier kwam, was hij eenzaam, maar dat is helemaal verdwenen. Hij voelt zich nu prettig. De medewerkers gaan heel leuk met mijn oom om. Als ik iets wil vragen, dan kan ik die vraag makkelijk stellen. Het gebouw is wat ouder, maar het voelt voor mij knus en warm. Ik voel me daar direct thuis.
~Familielid van bewoner op de Bundeling~

Waar hebben we in 2018 aan gewerkt?

Wij willen van elke bewoner het levensverhaal kennen en weten wat belangrijk voor hem is. Onze klantbelofte is ‘leven zoals u wilt’. Dit is niet altijd makkelijk met de beperkingen die iemand heeft, maar door de relatie aan te gaan leren we de bewoner kennen en kan de bewoner in ongewone omstandigheden zo gewoon mogelijk leven zoals hij dat wil.

De contactverzorgende heeft regelmatig contact, is nieuwsgierig en stelt open vragen om de bewoner goed te leren kennen, te weten welke levensvragen hem bezighouden en wat hem gelukkig maakt. De verzorgende gaat waar mogelijk op huisbezoek voordat de bewoner bij ons komt wonen, om de overgang zo makkelijk mogelijk te maken. We merken namelijk dat er op de eerste dag van verhuizing veel op de bewoner af komt. Ons nieuwe bewonersdossier PUUR helpt ons bij het leren kennen van de bewoner. In kwartaal 3 en 4 van 2018 is dit dossier bij alle teams ingevoerd. Het dossier begint met de gewoonten van de bewoner in het dagelijks leven, zoals hij dat gewend is. Bewoner en naasten kunnen dagelijks meelezen en kunnen ook rapporteren. Er is een verschil gemaakt tussen persoonlijke afspraken en zorgafspraken zodat zowel zorgaspecten als welzijn een goede plek krijgen in de dagelijkse zorg voor de bewoner.

De bewoner is aanwezig bij het bewonersgesprek (voorheen multidisciplinair overleg) voert regie en is eigenaar van zijn eigen dossier. Hij krijgt daarbij ondersteuning van onze professionele kennis.

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.