Tevredenheid van de vrijwilligers
Tevredenheid van de vrijwilligers

Tevredenheid van de vrijwilligers

Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken. Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat aanpakken.

Vrijwilligers bij Sensire

Sensire is erg blij met een grote groep betrokken, bevlogen en tevreden vrijwilligers. Met passie en overgave zijn zij jaar in jaar uit beschikbaar voor onze bewoners en maken zij het mede mogelijk dat onze bewoners ‘Leven zoals zij dit willen’. Daarmee betekenen zij veel voor de bewoners. Dat is voor veel vrijwilligers ook de reden waarom ze vrijwilligerswerk doen. Ze doen het voor de bewoner. Om hun fijne momenten te bezorgen. Maar het biedt voor de vrijwilligers tevens een zinvolle invulling van de dag en de mogelijkheid tot het leggen van sociale contacten. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Het jaar 2021

In 2020 konden vrijwilligers een periode niet komen. De afdelingen waren gesloten, voor bezoek en vrijwilligers. In 2021 is dit gelukkig versoepeld. Vrijwilligers waren welkom ter ondersteuning van de activiteiten en op de huiskamers, maar moesten zich ook aan de maatregelen houden zoals de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje. Veel vrijwilligers waren begrijpelijkerwijs terughoudend om te komen. Daarom zijn er een aantal van hen gestopt. Deels door de angst voor corona, maar ook een groot deel door hun hogere leeftijd.

Eind 2020 waren 450 vrijwilligers betrokken bij de locaties van oud-Sutfene. Eind 2021 waren dit er 375. Voor oud-Sensire waren dit er 652 eind 2021. De teamregisseur is, in samenspraak met het zorgteam, verantwoordelijk voor de werving en selectie van de vrijwilligers.. De werving van vrijwilligers gebeurt met name op lokaal niveau (vrijwilligerscentrales, weekbladen etc.).

Vrijwilligers zijn in 2021 ingezet bij activiteiten zoals het wandelen, vissen, klassieke muziek luisteren, creatieve middagen, muziek maken, zwembadbezoek, koken, gespreksgroepen, kerkdiensten en bij de handarbeidwerkplaats. Activiteiten op basis van de wens en behoefte van de bewoners. Op de Lunette in Zutphen is een activiteitencentrum gerealiseerd. Dit is naar wens van bewoners, familie en medewerkers ontworpen.

De contacten met de vrijwilligers hebben in 2021 plaatsgevonden door te bellen, te mailen, kaartjes te sturen en of door locatienieuwsbladen met hen te delen. Bij enkele locaties, zoals Bornhof en De Beekdelle, zijn vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd. Bij De Beekdelle rondom het thema gedrag, conform de wens van de vrijwilligers. De geplande bijeenkomsten in de Lunette en Het Spijk zijn helaas afgezegd omdat de groep te groot was om verantwoord op 1,5 meter afstand bij elkaar te komen. Alle ingeschreven vrijwilligers hebben thuis een kerstpakket ontvangen. 

Harmonisatie vrijwilligersbeleid

In 2021 hebben gesprekken plaatsgevonden over de harmonisatie van het vrijwilligersbeleid. Dit leidt in 2022 tot een herzien Vrijwilligersbeleid, waaronder ook de attentieregeling. Eind 2021 zijn alle vrijwilligers in een registratiesysteem ondergebracht (AFAS). Registratie van de vrijwilligers ligt niet meer bij de afdeling HRM maar bij de teamregisseurs met het T-profiel en de coördinatoren activiteiten en welzijn.

Scholing aandachtsvelders vrijwilligers

In 2021 hebben in Zuid de aandachtsvelders vrijwilligers een scholing gevolgd met e-learning en een cursus middag. De e-learning is na evaluatie aangepast.

Contact vrijwilligerscoördinatoren collega instellingen

In 2021 hebben de coördinatoren activiteiten en welzijn een aantal keren via MEET gesproken met coördinatoren vrijwilligerswerk van het Netwerk Platform Coördinatoren Vrijwilligerswerk: GGnet, Zozijn, Stichting Welzijn Lochem, Perspectief, IJsselzorg, Den Bouw en Zorggroep Sint Maarten. Gespreksonderwerpen waren: vrijwilligers in coronatijd en waardering van vrijwilligers.

Ik wil graag dit vrijwilligerswerk blijven doen, ik breng graag een lach op iemands gezicht.
~Vrijwilliger Sensire~

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.