Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Tevredenheid van de vrijwilligers
Tevredenheid van de vrijwilligers

Tevredenheid van de vrijwilligers

Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken. Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat aanpakken.

Sensire heeft in 2018 vier welzijnscoördinatoren (2,11 fte) die de vrijwilligers van Wonen met Zorg begeleiden en ondersteunen. In totaal ging het in 2018 om 10 locaties Wonen met Zorg en 10 locaties dagvoorziening. Het is bijzonder om te zien hoe lang mensen vrijwilligers zijn bij Sensire. Met passie en overgave zijn zij jaar in en uit beschikbaar voor onze bewoners. Al enkele jaren zetten wij deze vrijwilligers extra in het zonnetje door aandacht te schenken aan een jubileum (12, 25 en 40 jaar). In 2018 hebben 24 mensen een jubileum gehad.

In 2018 zijn een aantal speerpunten opgepakt. Zo worden er nieuwsbrieven verstuurd, is een plan van aanpak voor scholing opgesteld, is het registratiesysteem YouForce in gebruik genomen en is een opzet gemaakt voor een speluitleen/dementheek bij Den Ooiman. En heeft de samenwerking met de Gruitpoort weer waardevolle projecten opgeleverd. Tegelijkertijd gebeurden er ook minder leuke dingen. Zo is bijvoorbeeld de locatie het Weerdje gesloten. Dit heeft een grote impact gehad op de vrijwilligers. Zij zijn uiteraard op diverse manieren gewaardeerd voor hun veelal jarenlange inzet.

Nieuwsbrieven

In 2018 is gestart met het versturen van nieuwsbrieven. Dit naar aanleiding van een vrijwilligerstevredenheidsonderzoek in 2017. In dit onderzoek is aangegeven dat de communicatie in algemene zin voor verbetering vatbaar is. Om dit te kunnen verbeteren is gestart met de nieuwsbrieven. In 2018 zijn 2 nieuwsbrieven verstuurd. Deze worden naar tevredenheid gelezen. In totaal zijn deze naar 520 mailadressen verstuurd. Hiervan zijn 512 brieven geaccepteerd.ScholingsaanbodIn de tweede helft van 2018 is een plan van aanpak gemaakt inzake scholing voor vrijwilligers. Dit naar aanleiding van de matige interesse van nieuwe vrijwilligers in de introductiebijeenkomst en de vraag van vrijwilligers naar extra ondersteuning middels scholing. Er is onder andere gekeken naar wie zijn onze vrijwilligers en wat verwachten wij van onze vrijwilligers. Onderdelen zijn: intakegesprek, begeleiding, proefperiode, basisopleiding, evaluatiegesprek en deskundigheidsbevordering. Uitvoering van dit plan vindt plaats in 2019.Speluitleen / Dementheek Den OoimanHet doel van de speluitleen is dat de uitwisseling en de afwisseling vergroot door centrale uitleen. We maken voor bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers inzichtelijk welke materialen en middelen aanwezig zijn ter ondersteuning van een goede dag invulling.

Door regelmatig te laten rouleren kunnen zoveel mogelijk bewoners ermee kennis maken.

Familieleden kunnen op deze manier ook ontdekken welk spel of middel goed aansluit bij de belevingswereld van hun familielid en eventueel zelf tot aanschaf overgaan van het desbetreffende spel materiaal. De uitvoering van dit plan vindt dit jaar plaats.

Sensire en de Gruitpoort

Al enkele jaren werken de Gruitpoort en Sensire samen naar volle tevredenheid. Deze samenwerking vindt met name plaats op de locatie Den Ooiman in Doetinchem en in mindere mate op de Pelgrim in Gaanderen. Ambassadeurs zijn dan ook aanspreekpunt bij deze projecten. Als voorbeeld is in 2018 een project gestart met het Metzo College. Het project bestond uit het maken van een collage met bewoners over hun levensloop. Bij Pelgrim is met succes een schilderclub gestart. In eerste instantie met behulp van een kunstdocente via de Gruitpoort, maar inmiddels draait deze schilderclub al weer bijna een jaar met enthousiaste vrijwilligers. Zowel mensen van de zorgappartementen bij Pelgrim als van Pelgrimhof doen mee. Een ander project bij Pelgrim is de voorleesbrigade. Deze is gestart bij Pelgrimhof in 2018 en heeft een doorloop naar 2019.

Weerdje en Sydehem

In oktober 2018 is locatie het Weerdje gesloten. Dit heeft gevolgen voor de inzet van vrijwilligers. Een klein gedeelte van de vrijwilligers is meegegaan naar een andere locatie, onder andere Den Ooiman en Sydehem. De reden van het stoppen van de overige vrijwilligers lag met name in de hoge leeftijd. Veel vrijwilligers hebben dit een mooi moment gevonden om te stoppen. Het is mooi om te vermelden dat de enthousiaste wandelgroep van het Weerdje naar Den Ooiman is gegaan

Ik wil graag dit vrijwilligerswerk blijven doen, ik breng graag een lach op iemands gezicht.
~Vrijwilliger Sensire~

In – en uitstroom vrijwilligers

Uiteraard is Sensire blij als zij enthousiaste vrijwilligers kan vinden en binden. De realiteit is echter dat vrijwilligers komen en gaan. De redenen van vertrek zijn divers; een opleiding, het vinden van een baan, de leeftijd. In 2018 hebben wij 94 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Daarentegen hebben 67 vrijwilligers Sensire verlaten.Waardering van vrijwilligers Sensire waardeert de inzet van haar vrijwilligers enorm. Deze waardering wordt op diverse manieren getoond. In de maand juni 2018 hebben op alle locaties vrijwilligersbuffetten plaatsgevonden. Deze avonden zijn goed bezocht. Ca. 560 vrijwilligers hebben deelgenomen. In 2018 is besloten om op de Nationale Vrijwilligersdag op 7 december 2018 de vrijwilligers van Sensire in zonnetje te zetten als dank voor hun vaak jarenlange inzet. Ca 240 vrijwilligers hebben notie genomen van de ontwikkelingen binnen de verpleeghuiszorg via een lezing, hebben een interactieve voorstelling van de Participatiekliniek kunnen bijwonen en hebben workshops kunnen volgen bij de Gruitpoort.

Aan het einde van 2018 hebben alle vrijwilligers een kerstpakket ontvangen van Sensire. Hiervoor zijn speciale momenten op de diverse locaties ingepland.

Vanaf 1 januari worden voor de VOG van onze vrijwilligers geen kosten meer in rekening gebracht. Samen met de registratie in Youforce zorgt dat voor een prettigere manier van afhandeling van administratie.

Wilt u hierover met ons in gesprek?

Dan kunt u contact opnemen met onze welzijnscoördinatoren. Ze zijn bereikbaar via telefoonnummer 0314 357 137 of per email: welzijnscoordinatoren@sensire.nl

Deze webpagina is onderdeel van het Kwaliteitsvenster, waarin Sensire aan de hand van een aantal thema’s verantwoording aflegt over de manier waarop ze de kwaliteit van haar diensten waarborgt.