Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Privacy en klachten
Privacy en klachten

Privacy en klachten

We hopen dat u zich prettig voelt bij Sensire. Dat u zich fijn voelt bij de geboden zorg en hoe onze medewerkers zich gedragen. Graag vertellen we hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens en wat u kunt doen als u niet tevreden bent.

Zorgvuldig met uw gegevens

Als u van de diensten van Sensire gebruikmaakt, noteren medewerkers meestal een aantal persoonlijke gegevens. Dat doen zij om u zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Wij beseffen dat uw gegevens privacygevoelig zijn. Daarom gaan wij daar zorgvuldig mee om. De nieuwe regelgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vormt de basis voor de manier waarop we met uw gegevens omgaan. Meer hierover kunt u lezen in de nieuwe folder “Mijn gegevens bij Sensire”. Deze folder kunt u onderaan deze pagina downloaden of aanvragen via 0900 88 56

We hebben de belangrijkste vragen en antwoorden over privacy bij Sensire voor u op een rij gezet.

Waarschijnlijk voert u als klant van Sensire af en toe gesprekken met een medewerker. De medewerker noteert gegevens uit zo’n gesprek en bewaart die in een dossier. Bijvoorbeeld over uw wensen, medicijngebruik en ziektegeschiedenis. Medewerkers noteren alleen gegevens die voor uw zorg of ondersteuning nodig zijn. Welke gegevens dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie.

U heeft altijd het recht om te weten welke persoonlijke gegevens genoteerd worden en waarom. Ook kunt u altijd uw dossier inzien. Als de gegevens in uw dossier niet kloppen, passen wij ze direct aan.

Medewerkers aan wie u informatie geeft, zijn verplicht deze informatie geheim te houden. Binnen Sensire mag een beperkt aantal medewerkers de genoteerde gegevens bekijken. Zij mogen dit alleen als dat nodig is om hun werk te doen.

Als de situatie daarom vraagt werken medewerkers van Sensire samen met zorgverleners van andere organisaties. Bijvoorbeeld met uw huisarts of een specialist van het ziekenhuis. Soms is het daarbij voor uw gezondheid belangrijk om informatie te delen. Dat doen wij alleen met uw toestemming. In bijzondere gevallen maakt de wet een paar uitzonderingen. Medewerkers moeten bijvoorbeeld bepaalde besmettelijke ziekten direct melden bij de GGD, ook als u daar geen toestemming voor geeft.

De kosten voor uw zorg betaalt u meestal niet helemaal zelf. Vaak wordt het grootste deel vergoed door de zorgverzekeraar, de gemeente of het zorgkantoor. Sensire moet aan deze organisaties laten zien wat er met hun geld is gebeurd. Daarom bieden wij een aantal gegevens aan deze organisaties aan. We maken de gegevens zo veel mogelijk anoniem en sturen de gegevens van alle klanten tegelijk door.

Wij slaan uw gegevens zorgvuldig op in ons digitale archief, dat goed beveiligd is. Wettelijk is Sensire verplicht om de gegevens een bepaalde periode te bewaren. Na die periode worden de gegevens vernietigd.

Sensire is geïnteresseerd in gegevens die iets zeggen over het gebruik van deze website. De organisatie is benieuwd in hoeverre belangstelling bestaat voor bepaalde pagina’s. Het gaat hier om aantallen bezoekers en om de tijdstippen waarop de site wordt bezocht; het betreft derhalve geanonimiseerde, niet tot een persoon herleidbare gegevens. U treft op deze site ook links naar andere websites aan. Hoewel deze met zorg zijn gekozen, is Sensire niet verantwoordelijk voor hoe die organisaties met uw gegevens omgaan.

Vindt u dat medewerkers niet volgens de privacyregels hebben gehandeld? Dan kunt u bezwaar aantekenen. Hoe u dat doet, leest u in ons privacyreglement. Daarin staat ook alles over de rechten en plichten van uzelf en van Sensire. U kunt het reglement opvragen via 0900 88 56. 

INFORMATIE-UITWISSELING

Elke organisatie die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel heeft een zogenoemd Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN). Dat wordt gebruikt om gegevens uit te wisselen met andere (overheids)organisaties. Daardoor hoeft u niet steeds dezelfde informatie op te geven. Het RSIN van Sensire is 8085.40.282.

“In Nederland denken veel mensen: ik heb niets te verbergen. Maar ik ben opgegroeid in Oost-Duitsland. Daar begreep iedereen hoe belangrijk privacy is. Inmiddels woon ik al bijna vijftig jaar in de Achterhoek. Toch vind ik het nog steeds geen prettig idee dat allerlei gezondheidsgegevens digitaal worden opgeslagen. Ook al snap ik dat het handig is. Misschien ben ik stiekem bang dat de overheid controleert of ik wel gezond eet of genoeg beweeg. Mijn wijkverpleegkundige kent mijn achtergrond en herhaalt alles wat ze noteert twee keer. Eén keer zou ook al goed zijn natuurlijk. Maar ik vind het lief dat ze rekening met me houdt.”
~Mevrouw Dietrich (78)~

Laat in elk geval van u horen

Van Sensire verwacht u goede, professionele, veilige, prettige en persoonlijke ondersteuning. Onze medewerkers zetten zich elke dag in om die verwachting waar te maken. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Als u een klacht heeft, kunt u die op verschillende manieren bespreken. Laat uw klacht in ieder geval horen. Dan kunnen wij uw klacht oplossen en onze dienstverlening in de toekomst verbeteren.

Als u een klacht heeft, zijn er vijf manieren waarop u verder kunt komen.

 • 1. Contact met de betrokken medewerker
  Voor uzelf en de medewerker is het prettig als het lukt om uw klacht direct met elkaar te bespreken. Onze medewerkers zijn professionals die u gewoon op hun handelen mag aanspreken. De ervaring leert dat de meeste klachten in zo’n gesprek worden opgelost.
 • 2. Contact met de manager
  Vindt u het lastig om een medewerker direct kritiek te geven of voelt u zich niet gehoord? Dan is het een goede optie om contact op te nemen met de manager. Als u op www.sensire. nl uw klacht indient, belt de manager u binnen twee dagen. Binnen een week volgt een gesprek waarin u uw klacht bespreekt. U kunt de gegevens van de manager ook vragen aan een Sensiremedewerker.
 • 3. Contact met de klachtenfunctionaris
  U kunt uw klacht ook bespreken met de speciale klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris bereidt samen met u een gesprek met de manager voor. Zij kan ook met u mee naar dat gesprek, als u dat prettig vindt. Eventueel kan de klachtenfunctionaris bemiddelen om uw klacht op te lossen. Wilt u uw klacht op papier zetten? Daarbij kan de klachtenfunctionaris u ook helpen. De klachtenfunctionaris kent alle regels en geeft u graag advies.
  De klachtenfunctionaris is niet in dienst van Sensire en is dus onpartijdig. Zij probeert u, de betrokken medewerker en de manager te helpen om samen de klacht op te lossen. U kunt rechtstreeks in contact komen met de klachtenfunctionaris, Marian Grandia via telefoon 06-42085609 of e-mail klachtenfunctionaris@sensire.nl. Of contact opnemen met Sensire via telefoon 0900 8856. De klachtenfunctionaris neemt binnen twee dagen contact met u op. Binnen een week volgt een eerste gesprek. De ondersteuning van de klachtenfunctionaris is gratis.
 • 4. Contact met Zorgbelang Gelderland
  U kunt bij Adviespunt Zorgbelang terecht als u te maken heeft met zorg en welzijn. Dit adviespunt geeft u informatie, advies en ondersteuning bij het regelen van uw zorg of hulp. Tevens kunt u bij het Adviespunt Zorgbelang terecht als u knelpunten ervaart en u er zelf niet uit komt. Meer informatie vindt u op de website van Adviespunt Zorgbelang.
  Adviespunt Zorgbelang is onderdeel van Zorgbelang en is onafhankelijk van alle zorgpartijen. Als inwoner van Gelderland kunt u gratis gebruikmaken van de diensten van het Adviespunt Zorgbelang. Kijk voor meer informatie op www.zorgbelanggelderland.nl. Het telefoonnummer van Zorgbelang Gelderland is 026 – 384 28 22. Hun E-mail is : info@zorgbelanggelderland.nl.
 • 5. Klachtencommissie Sensire & Sutfene
  Voor u en voor Sensire is het prettig als het lukt om uw klacht binnen de eerste vier opties naar tevredenheid af te handelen. Wij doen ons best om dat mogelijk te maken. Als dat toch niet lukt, kunt terecht bij de klachtencommissie Sensire & Sutfene. Bij deze commissie dient u uw klacht in, waarna u die tijdens een hoorzitting mondeling kunt toelichten. De medewerkers van Sensire vertellen ook hun kant van het verhaal.

De commissie onderzoekt vervolgens uw klacht en doet schriftelijk uitspraak. Deze uitspraak wordt naar u en naar de bestuurder van Sensire verstuurd. De bestuurder laat u vervolgens weten wat hij van de uitspraak vindt. Bent u het niet eens met de uitspraak van de klachtencommissie of met de reactie van de bestuurder? Dan kunt u in beroep gaan bij een onafhankelijke geschillencommissie. Ook kunt u uw klacht voorleggen aan de burgerlijke rechter.

De regionale Klachtencommissie bestaat uit meerdere leden. Als dat nodig is, wordt de commissie aangevuld met een expert op het gebied van uw klacht. De commissieleden zijn niet verbonden aan Sensire en hebben geheimhoudingsplicht.

Klacht bij onvrijwillige zorg op een woonlocatie (wet BOPZ)

Naast de reguliere klachtenprocedure is er binnen Sensire een specifieke klachtenregeling voor bewoners die te maken hebben met onvrijwillige zorg op een woonlocatie van Sensire. Daarbij gaat het om klachten die onder andere te maken hebben met wilsonbekwaam verklaren, het toepassen van middelen en maatregelen, en zaken die de vrijheid van de klant beperken. De wet BOPZ bepaalt hoe Sensire dient om te gaan met deze klachten. Wilt u weten hoe Sensire een BOPZ-klacht behandelt, wat uw rechten zijn en hoe u een klacht kunt indienen? Al deze informatie vindt u in de zorg- en dienstverleningsovereenkomst die u heeft ontvangen bij de verhuizing naar wonen met zorg, in de bijlage BOPZ.

Wanneer u een klacht heeft, kunt u deze bespreken met de betrokken zorgverlener of diens leidinggevende. Meestal wordt in zo’n gesprek het probleem opgelost. U kunt er ook voor kiezen uw klacht te bespreken met de klachtenfunctionaris. Deze is aangesteld om u te helpen als u een klacht in wilt dienen en om u te ondersteunen tijdens de klachtenprocedure. De klachtenfunctionaris van Sensire, Marian Grandia, is rechtstreeks bereikbaar via telefoon 06-42085609 of e-mail klachtenfunctionaris@sensire.nl. Of u kunt contact opnemen met Sensire via telefoon 0900-8856. Ook kunt u uw klacht rechtstreeks voorleggen aan de klachtencommissie.

“Nu mijn moeder dementie heeft lijken haar kleren nog belangrijker voor haar dan daarvoor. toen ze naar het verpleeghuis ging, was dan ook direct duidelijk dat haar nette kleren mee zouden verhuizen. Ik heb alles laten merken met haar naam. Na drie maanden vroeg mijn moeder me naar haar ‘mokkatrui’. Een mooie, kasjmier trui van ruim driehonderd euro die ze in Frankrijk heeft gekocht. Ik vroeg het na bij de verzorgenden, maar zij wisten het niet. De trui was in elk geval niet bij de wasserette. Een week later vroeg ik er nog eens naar bij een verzorgende.De jonge vrouw – ik had haar niet eerder gezien – raadde me aan om de trui op te geven bij de verzekering. Ze legde uit dat dat ook in de voorwaarden staat. Ik kreeg het gevoel dat ze vond dat we maar niet zo’n dure trui mee hadden moeten geven.

Deze communicatie vond ik niet zo prettig. Ik ben naar de teamverpleegkundige gestapt en heb mijn verhaal gedaan. Gelukkig was zij erg begripvol. Ze legde uit dat de medewerkster net was begonnen en het werk behoorlijk zwaar vond, en stelde voor om de dag erna met z’n drieën te praten. Het gesprek duurde niet lang. Ik zag dat de verzorgende het spannend vond: ze bloosde erg. Ze zei dat ze begreep dat mijn moeder aan de trui gehecht was en bood haar excuses aan voor de communicatie. Ook vertelde ze dat ze de avond ervoor na haar late dienst nog het hele huis had doorzocht.
Ik voelde me begrepen. Andersom snap ik ook best dat de zorg mensenwerk is en dat er eens iets mis kan gaan. Zelfs met de mooie mokkatrui van mijn moeder.”
~Dhr. van der Laan (61)~

Praktische informatie

Als u meer wilt weten over hoe Sensire met uw privacy omgaat en als u klachten heeft, kunt u bij ons terecht. Zowel ons privacyreglement als onze klachtenregeling kunt u ook telefonisch opvragen. Ook met andere vragen kunt u ons altijd bereiken: 0900 88 56.