Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier

Wonen bij Sensire

Als zelfstandig wonen niet meer gaat, biedt Sensire u een veilige woonomgeving met oog voor de dingen die voor u waardevol zijn. Samen met de mensen om u heen zorgen we dat u zoveel mogelijk kunt leven zoals u gewend bent.

Vanzelfsprekend goede zorg

Bij de woonzorgcentra van Sensire – ook wel verzorgingshuizen en verpleeghuizen genoemd – staan uw welzijn en woonplezier centraal, en is goede zorg een vanzelfsprekendheid. Samen met uw familie doen wij er alles aan om u een echt thuis te bieden, waar uw sociale netwerk even welkom is als voorheen.

De zorgteams op onze woonlocaties bestaan uit vakmensen met ruime ervaring in verpleging, verzorging en begeleiding. Wij leren uw naasten ook graag kennen, om zo nog beter te weten hoe we u het best kunnen ondersteunen. Wij werken met kleine teams, zodat u vaak dezelfde gezichten zult zien.

WELZIJN

Wonen en welzijn zoals thuis betekent goed wonen, een zinvolle dagbesteding, in beweging zijn, geactiveerd blijven, contact hebben met anderen, aandacht krijgen en gezien worden. Dat bieden we in alle woonzorgcentra van Sensire.

De dagelijkse dingen van thuis doen, dat vindt Sensire erg belangrijk. Samen koken, de krant doornemen, aardappels schillen, naar muziek luisteren, een spelletje doen en een wandeling maken. U heeft ook volop de ruimte voor individuele activiteiten.

Naar behoefte zijn er soms ook grotere activiteiten, zoals sport en beweging, een filmavond of een uitstapje naar bijvoorbeeld een museum. De activiteiten worden per huis, in overleg met de bewoners georganiseerd.

Hoe wij dit vertalen naar concrete plannen vindt u in ons kwaliteitsplan 2019. Dit document kunt u vinden onder 'Aanvullende documenten'. 

Kleinschalig wonen

Met name voor mensen met dementie is een kleinschalige, huiselijke omgeving vaak heel waardevol. Daarom speelt op onze locaties het dagelijks leven zich zo veel mogelijk af in de gezellige gezamenlijke huiskamer, met een overzichtelijk aantal mensen. U kunt er bijvoorbeeld de krant lezen, muziek luisteren, een spelletje doen en samen koken en eten.

Aanvullende services

Om ervoor te zorgen dat u zo prettig mogelijk woont en leeft, bieden wij op onze woonzorglocaties verschillende aanvullende services aan. Voorbeelden zijn de kapper, de pedicure, maaltijden voor familie of vrienden en een telefoonabonnement. Voor deze services betaalt u een vergoeding. Meer informatie hierover vindt u op de locatiepagina’s.

Specialistische zorg

Heeft u of uw naaste specialistische zorg nodig, bijvoorbeeld vanwege dementie op jonge leeftijd of parkinson, en lukt het niet meer om zelfstandig te wonen? Dan biedt Den Ooiman in Doetinchem een nieuw, warm en veilig huis.

U leidt hier uw eigen leven, waarbij we er alles aan doen om de impact van de ziekte te beperken. Uitgangspunt is dat u kunt doen wat u belangrijk en prettig vindt. Samen met u stemmen we daar de ondersteuning, behandeling en activiteiten op af.

BLIJVEN VERBETEREN

Bij Sensire Den Ooiman werken we voortdurend aan verbeteringen in de zorg en aan de omgeving. Zo beschikken we nu over een zogenoemde Droombus, die mensen met dementie en hun naasten afleiding en plezier bezorgt. Ook de ‘rocking chairs’, waarin mensen heerlijk tot rust kunnen komen, zijn een voorbeeld van innovatie in de zorg aan mensen met dementie.

Den Ooiman heeft ook een eigen midgetgolftuin die wordt beheerd en onderhouden door jonge mensen met dementie. Daarmee hebben zij zinvol en bevredigend werk dat aansluit bij hun behoeften en mogelijkheden. Ook voor kinderen, kleinkinderen, vrienden en buurtbewoners is de midgetgolftuin een grote aanwinst. De tuin maakt het aantrekkelijker om langs te komen op Den Ooiman. Een echte win-winsituatie, dus.

Hier vindt u meer informatie over dementiezorg bij Den Ooiman

Hier vindt u meer informatie over de somatische zorg bij Den Ooiman

Familie en vrijwilligers

Heeft u familieleden of zijn er anderen die u ondersteunen? Bij Sensire werken we zo veel mogelijk samen met uw naasten. Zij blijven nauw bij uw leven betrokken, net zoals u dat thuis gewend was.

Uw familieleden komen dus niet ‘op visite’, maar doen echt mee, bijvoorbeeld door met u te gaan wandelen of eens te helpen met koken. Dat zorgt voor een vertrouwde sfeer.

Onze medewerkers zijn geheel ingesteld op het op een prettige manier betrekken van uw familie bij uw leven. Uw naasten kunnen meepraten en blijven goed op de hoogte. Ze kunnen bijvoorbeeld foto’s en informatie sturen en bekijken via de veilige online omgeving Familienet.

FAMILIENET

Familienet is een beveiligde pagina op internet waar u alles kunt terugvinden over het welzijn van uw dierbare. Geregeld wordt er een berichtje of foto geplaatst. In Familienet kunt u ook samen met uw familie en met de medewerkers van Sensire een agenda bijhouden. Handig om zo precies te zien wie wanneer wat gaat doen. Kijkt u zelf maar eens bij Familienet.

VRIJWILLIGERS

Bijna duizend vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor de bewoners in onze woonzorgcentra. Zij zijn ontzettend belangrijk voor de sfeer in huis. Ze gaan graag met u op pad, doen een spelletje of komen langs voor een kop koffie. Kortom: ze zorgen voor net dat beetje extra aandacht. Sensire begeleidt vrijwilligers goed, zodat zij met veel plezier hun werk blijven doen.

Heeft u belangstelling om ook vrijwilliger te worden? U vindt meer informatie op onze webpagina voor en over vrijwilligers.

Uw bewondersdossier

Bewoners of hun naaste(n) bij Sensire wonen met zorg hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het bewonersdossier PUUR. Het is het dossier van u. Wij werken in dit dossier samen met u en uw naasten.

Hier leest u meer over PUUR. Op deze pagina kunt u zich ook aanmelden.

Uw woonzorgadviseur

Woont u thuis en gaat uw situatie plotseling snel achteruit? Bijvoorbeeld omdat u meer last krijgt van dementieverschijnselen, vaker valt of ’s nachts gaat dwalen? Dat is een goed moment om de woonzorgadviseur in te schakelen.

De woonzorgadviseur bespreekt uw wensen en mogelijkheden en kan direct een oplossing regelen, ook als u nog geen indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) heeft. Dan brengt de woonzorgadviseur rust, adviseert u over de mogelijkheden en zorgt dat u snel de juiste hulp krijgt.

WANNEER KAN IK DE WOONZORGADVISEUR INSCHAKELEN?

U kunt de woonzorgadviseur inschakelen als uw situatie plotseling snel achteruitgaat. Vaak is het de mantelzorger die dan voor een partner of familielid aan de bel trekt. Ook mensen in de zorg zelf, bijvoorbeeld uw wijkverpleegkundige, doen geregeld een beroep op de woonzorgadviseur, bijvoorbeeld als u:

  • veel meer last krijgt van verschijnselen van dementie
  • vaak valt of dreigt te vallen
  • ’s nachts gaat dwalen door en rondom het huis
  • heel verward wordt
  • niet goed herstelt van een verblijf in het ziekenhuis


WAT KAN DE WOONZORGADVISEUR VOOR MIJ DOEN?

De woonzorgadviseur wordt doorgaans ingeschakeld door de wijkverpleegkundige of wordt rechtstreeks door klanten of familie benaderd voor informatie over uw situatie, uw wensen en uw mogelijkheden.

Gaat het om een tijdelijke oplossing of om een nieuwe woonplek? Wilt u als echtpaar samenwonen in een locatie voor wonen met zorg? Wat voor hulp heeft u precies nodig, en wat voor locatie spreekt u aan? De woonzorgadviseur kan u ook de weg wijzen op het gebied van financiering, wetgeving en indicaties.

ONAFHANKELIJKE ONDERSTEUNING

Ook heeft u recht op onafhankelijke ondersteuning bij het vinden van een passende oplossing voor uw situatie. Dit wordt voor onze regio geregeld door Menzis. Meer informatie hierover vindt u in de brochure onderaan deze pagina.

TIJDELIJK VERBLIJF

Het is mogelijk tijdelijk op een van onze woonzorglocaties te verblijven. Bijvoorbeeld na een operatie of wanneer uw mantelzorger gedurende een periode geen zorg kan geven. Wilt u meer weten over het tijdelijk verblijf (of ook wel ELV, eerstelijns verblijf)? U kunt altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 0314 – 35 62 80.

Kosten en vergoedingen

Tijdens uw eerste afspraak met de wijkverpleegkundige, een woonzorglocatie of de woonzorgadviseur bespreekt u samen de kosten van de zorg. De meeste zorg van Sensire wordt vergoed. Wij leggen u graag uit hoe de vergoedingen werken, welke opties er zijn en waar u moet zijn voor uw indicatie.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze webpagina Kosten en vergoedingen.


Praktische informatie

De woonzorgadviseurs van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 0314 35 62 80.

U kunt ons ook via ons algemene nummer bereiken: 0900 88 56 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Voor onze diensten heeft u een indicatie nodig van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Maar ook als u nog geen indicatie heeft, kan de woonzorgadviseur u helpen. Hij of zij helpt u graag met uw aanvraag en kan ook gedurende de maximale wachttijd van zes weken voor de nodige hulp zorgen.

De kosten van verblijf en verzorging met indicatie worden doorgaans vergoed. De overheid vraagt van u wel een eigen bijdrage. Met vragen over deze bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK): 0800 1925. Klik hier als u meer wilt weten over Kosten en vergoedingen.

Vrijheid voor mensen hebben we hoog in het vaandel staan. Zo hechten wij ook waarde aan de geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers van Sensire zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Klik om te lezen wat zij voor u kunnen betekenen.

Sensire heeft klankbordgroepen, bewonersraden en een cliëntenraad die u en uw familie en verwanten in staat stellen om ideeën en ervaringen uit te wisselen en zo onze zorg te verbeteren. Vind hier alle informatie over medezeggenschap.

Sensire hanteert strenge richtlijnen over het omgaan met uw persoonlijke gegevens en heeft een uitgebreide regeling voor als uw klachten heeft. Vind hier alle informatie over privacy en klachten.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina