Revalidatie met tijdelijk verblijf
Revalidatie met tijdelijk verblijf

Revalidatie met tijdelijk verblijf

Is uw huis niet geschikt om thuis te revalideren, of zijn uw klachten daarvoor te ernstig? Dan kunt u tijdelijk bij Sensire verblijven en revalideren. Sensire verleent zeven dagen in de week, 24 uur per dag zorg gericht op uw herstel.

Samen werken aan herstel

Revalideren is hard werken. Want al staat u er niet alleen voor, u moet het wel zelf doen. Om u hierbij te ondersteunen, krijgt u een persoonlijk revalidatieteam dat u tijdens de revalidatie ondersteunt. 

De samenstelling van dit team hangt af van uw situatie en indicatie. Het team kan uit verschillende personen bestaan: 

  • Specialist ouderengeneeskunde en/of Verpleegkundig specialist / physician assistant 
  • Verpleging en verzorging 
  • Fysiotherapeut 
  • Ergotherapeut 
  • Logopedist 
  • DiĆ«tist 
  • Psycholoog 
  • Maatschappelijk werk 

Samen met u en uw contactpersoon / naaste wordt een persoonlijk revalidatieprogramma met behandeldoelen opgesteld. Doel is om tot een spoedig klinisch ontslag te komen, zodat u in uw thuissituatie verder kunt revalideren.

Betrokkenheid van uw contactpersoon / naaste

Een belangrijke schakel tijdens uw revalidatietraject is uw contactpersoon / naaste. Deze heeft een actieve rol en ondersteunt, observeert en begeleidt u. Ook neemt deze persoon deel aan oefenmomenten - zowel op de afdeling als bij u thuis - en gesprekken. Samen doen wij er alles aan om u zo goed mogelijk te laten herstellen en u voor te bereiden op uw terugkeer naar huis. 

Bezoektijden

Bezoek is van harte welkom tijdens uw verblijf. De bezoektijden worden aan u meegedeeld op de afdeling. Belangrijk voor u om te weten is dat u gedurende de bezoektijden ook therapie kunt hebben. Daarbij gaat therapie voor bezoek.

Weer naar huis

Tijdens uw verblijf op een van onze locaties leggen we met elkaar de basis voor uw verdere revalidatie thuis. We streven er naar om de revalidatie zo spoedig mogelijk voort te zetten in uw thuissituatie. Daar past u de vaardigheden toe die u bij ons heeft geleerd om zo verder te trainen en herstellen. Hierbij wordt als eerste gekeken hoe dit met behulp van inzet van bijvoorbeeld (digitale) hulpmiddelen / thuiszorg / ondersteuning WMO gerealiseerd kan worden. Soms blijkt tijdens de revalidatie dat het voor u niet mogelijk is om terug te keren naar uw eigen woonsituatie. Wij adviseren u en uw contactpersoon en / of naaste in dat geval bij de overgang naar een andere woon(zorg)situatie. Belangrijk voor u om te weten is dat u, gedurende de tijd die u moet overbruggen om tot een vervolgplek te komen, niet op de revalidatieafdeling kunt verblijven

Praktische informatie

Wilt u meer informatie over revalideren bij Sensire? U kunt op werkdagen tot 17:00 uur contact met ons opnemen via:

  • Doetinchem: 0314-356280 (optie 3)
  • Zutphen: 0575-594446

U krijgt dan een van onze woonzorgconsulenten aan de lijn. Zij helpen u graag verder.

Sensire Den Ooiman
Groot Hagen 6
7009 AM  Doetinchem

Sensire De Lunette
Coehoornsingel 3
7021 AA  Zutphen

De kosten voor uw revalidatietraject zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie, zoals uw (aanvullende) zorgverzekering en uw inkomen. Geriatrische revalidatie wordt volledig gefinancierd vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat er enkel aanspraak is op het eigen risico van de basisverzekering. Indien u bij ons verblijft op basis van eerstelijns verblijf (ELV) wordt uw verblijf bekostigd vanuit Zorgverzekering. U kunt bij uw zorgverzekeraar navragen wat de kosten en vergoedingen zijn in uw situatie. Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZZP 9b) is gebaseerd op de CIZ-indicatie die u heeft gekregen en wordt gefinancierd op basis van de Wet langdurige zorg. 

Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing. Klik op de link om meer te lezen.

In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Op de webpagina over privacy kunt u lezen hoe wij vertrouwelijke informatie zo zorgvuldig en discreet mogelijk behandelen. En op de pagina over klachten kunt u daar lezen wat te doen als u klachten heeft.