Hier vindt u alle informatie rondom Corona klik hier
Kwaliteitsvenster
Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster

Als thuis wonen niet meer gaat, kiest u mogelijk voor een vorm van wonen met zorg. Maar dat betekent niet dat alles voortaan om zorg moet draaien. Met u en de mensen om u heen streven we naar een leven zoals u dat gewend bent.

Daarbij hoort zorg van hoge kwaliteit. We hanteren strenge criteria en peilen voortdurend de tevredenheid van bewoners, medewerkers en vrijwilligers. In dit Kwaliteitsvenster leggen we daarover graag verantwoording af. Het laat zien wat we toetsen en hoe we daarmee omgaan.

Onder 'aanvullende documenten' vindt u het Kwaliteitsvenster over 2018 en het Kwaliteitsvenster Zorg Thuis

Laatste update: juni 2019

Bij Sensire geloven we dat de beste zorg tot stand komt in een goede relatie tussen onze bewoners, hun familie en onze medewerkers. Daarom polsen we doorlopend waar onze klanten waarde aan hechten en wat beter kan door te vragen: Hoe vindt u dat het gaat? Dit vragen onze medewerkers die u goed kennen bij voorkeur elke dag, maar dit doen we ook op andere manieren.

Tevredenheid van de bewoners

In een organisatie die draait om een optimale relatie tussen klanten en medewerkers is het welzijn van onze mensen van groot belang. Daarom meten we geregeld hun tevredenheid.

Tevredenheid van de medewerkers

Vrijwilligers verzetten bergen werk en helpen het leven van onze bewoners mooier te maken. Hier leest u wat volgens hen beter kan en hoe we dat aanpakken.

Tevredenheid van de vrijwilligers

Bij Sensire draait alles om een goede relatie tussen de bewoners, hun familie en onze medewerkers. De dialoog over: wat vindt u van het dagelijks wonen en leven? is de kern waar het om gaat. Sensire wil transformeren naar een organisatie waarbij het huis écht het huis van de bewoner en zijn naaste is, en dat betekent zeggenschap over het eigen wonen en leven.

Medezeggenschap

Hoe goed we ook ons best doen om iedere bewoner naar eigen gewoonte te ondersteunen in het wonen bij Sensire, soms duiken er toch klachten op. Sensire is blij dat deze laagdrempelig worden geuit.

Klachten

De zorg voor ouderen wordt steeds complexer en blijft mensenwerk. Dingen die mis gaan, zijn voor Sensire altijd aanleiding om te kijken hoe we het beter zouden kunnen doen.

Incidenten

De kwaliteit van onze professionele verpleeghuiszorg is in verschillende thema’s uit te drukken. Elk thema zegt iets over een deel van het zorgproces.

Zorginhoudelijke indicatoren

De zorgsector kent een aantal certificaten en keurmerken die de professionaliteit en kwaliteit van de zorg bevestigen. Ze bestrijken het gehele werkgebied van Sensire.

Certificaten en keurmerken

Sensire heeft een raad van toezicht en een raad van bestuur die met respect voor elkaars taken en verantwoordelijkheden samenwerken voor een goed resultaat.

Governance en management

Sensire is niet de enige zorgorganisatie die zich steeds wil blijven ontwikkelen. Samen met de collega’s Carintreggeland en Carinova halen we de banden aan om van elkaar te leren.

Leren en verbeteren

In een samenleving waarin veel vragen leven over de zorg, is vertellen over hoe en met welke mensen wij werken in onze verpleeghuizen voor Sensire meer dan een wettelijke plicht.

Personele bezetting

Sensire zoekt en vindt voortdurend nieuwe oplossingen om bij te dragen aan een zo fijn mogelijk leven van onze klanten, ook als er intensieve zorg nodig is.

Innovatie