Sensire bij u thuis
Sensire bij u thuis

Sensire bij u thuis

Veruit de meeste mensen die ondersteuning nodig hebben wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Gelukkig kunt u mét zorg vaak gewoon in uw eigen, vertrouwde omgeving blijven wonen. Door nieuwe technieken is er steeds meer mogelijk. Bij Sensire hebben we alles in huis om te zorgen dat u prettig, veilig en zelfstandig thuis woont: van wijkzorg tot digitale middelen en van specialistische zorg tot dagbegeleiding. Zo helpen we u wij u gezond te blijven, beter te worden of te leven met zorg. Zodat u uw leven kunt leiden zoals u gewend bent.

Ondersteuning bij u thuis

Samen met u en uw naasten zoeken we naar manieren waarop u zoveel mogelijk zelfstandig, en in veilig- en vrijheid kunt leven en wonen. Zoals u dat gewend bent en op een manier waar u gelukkig van wordt, overdag en in de nacht.

Zelfredzaamheid

Veruit de meeste mensen die ondersteuning nodig hebben wonen het liefst zo lang mogelijk thuis. Gelukkig kunt u mét zorg vaak gewoon in uw eigen omgeving blijven wonen.

Praktische informatie

Uw wijkverpleegkundige is uw eerste aanspreekpunt als u zorg aan huis nodig heeft. Samen kijkt u uitgebreid naar uw situatie en de mogelijkheden.

U kunt ons altijd bereiken voor informatie en advies of het maken van een afspraak op ons algemene nummer: 0900 8856 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Als u contact opneemt met Sensire via ons algemene telefoonnummer verbinden onze adviseurs u tijdens kantooruren meteen door met een verpleegkundige uit uw buurt. Buiten kantooruren kan het zijn dat zij u niet meteen kunnen doorverbinden. Dan wordt u dezelfde dag door een verpleegkundige teruggebeld.

De verpleegkundige luistert naar uw vragen en kan u direct per telefoon adviseren. Zij kan met u op korte termijn een afspraak inplannen om bij u, of bij degene voor wie u belt, thuis langs te komen, op een moment dat het u schikt. In dat vrijblijvende gesprek zal zij u een persoonlijk advies geven over welke zorg voor u het beste is.

We evalueren elk jaar of we voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn opgesteld voor de zorgsector. Dit laten we toetsen door een onafhankelijke organisatie. We hebben daarmee twee certificaten behaald:

  • Het certificaat ISO 9001:2015
  • Een certificaat voor klantveiligheid: NTA 8009:2014

Wij vinden het belangrijk dat onze klanten meedenken, meepraten en ervaringen delen over de dienst- en zorgverlening. Juist uw beleving kan een belangrijke bijdrage zijn aan het verbeteren van ons werk. Het is niet mogelijk om alle klanten over onze ontwikkelingen mee te laten praten. Daarom werken wij met cliëntenraden. Ieder onderdeel van Sensire, en dus ook Zorg Thuis, heeft een eigen cliëntenraad. Zij denken en praten mee over de manier waarop zorg wordt verleend. De cliëntenraad heeft een aantal rechten. Deze zijn door de regering in een wet vastgelegd. De cliëntenraad is geïnteresseerd in jouw ervaring en mening. Mede op basis daarvan kan de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven over bijvoorbeeld:

  • de kwaliteit van zorg
  • hoe het geld wordt uitgegeven
  • informatieverstrekking aan klanten
  • belangrijke wijzigingen in de organisatie
  • de bejegening van klanten en het nakomen van afspraken
  • het omgaan met de privacy
  • het klantdossier

Het uitgangspunt is dat het gaat om algemene zaken en niet over een persoonlijke klacht of situatie. Voor persoonlijke klachten heeft Sensire een klachtenfunctionaris en een eigen klachtenprocedure.

De cliëntenraad van Sensire is te bereiken via telefoonnummer 0900 - 88 56 en via e-mail: cr@sensire.nl. Ook kun je het reglement van de cliëntenraad hier bekijken.

Lid worden van de cliëntenraad?
Regelmatig zijn er vacatures in de cliëntenraad van Sensire. Heeft u belangstelling of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de ambtelijk secretaris via cr@sensire.nl.

In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Op de webpagina over privacy kunt u lezen hoe wij vertrouwelijke informatie zo zorgvuldig en discreet mogelijk behandelen. En op de pagina over klachten kunt u daar lezen wat te doen als u klachten heeft.