Jouw privacy

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. In deze Privacy Verklaring laten we je weten welke gegevens we verzamelen en vastleggen als je onze website sensire.nl gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen. Ook verduidelijken we aan wie de gegevens worden verstrekt en wie de gegevens mag verwerken. Zo snap je precies hoe wij werken. Deze Privacy Verklaring is van toepassing op Stichting Sensire (hierna Sensire). Je dient je ervan bewust te zijn dat Sensire niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen.

Sensire respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Sensire handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Door diensten van Sensire te gebruiken, dan wel door de website van Sensire te bezoeken verklaar je akkoord te gaan met deze Privacy Verklaring. Sensire houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG.