Gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire
Gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire

Gebruik van chirurgische mondneusmaskers bij Sensire

Sinds het najaar van 2020 werken we in de zorg rondom klanten en bewoners met een mondneusmasker, ter bescherming van onszelf en onze kwetsbare doelgroep. Het masker helpt, maar is ook belastend. Nu de coronapandemie in een nieuwe fase is beland, is het tijd voor nieuw beleid. Vanaf 12 april 2022 stoppen we met het verplicht gebruiken van het mondneusmasker bij de zorg in de wijk, dagvoorzieningen en op onze locaties. Op de revalidatie-afdelingen dragen onze medewerkers een mondneusmasker als het houden van 1,5 meter niet mogelijk is vanwege het grote verloop van revalidanten. 

Het gebruik van het mondneusmasker wordt een afweging die zorgprofessionals zelf kunnen maken. Wanneer zij het verstandig vinden om er wel gebruik van te maken, zullen zij een mondneusmasker dragen. Bijvoorbeeld als het gaat om extra kwetsbare mensen en bij op corona lijkende klachten. Ook kunnen onze zorgprofessionals een mondneusmasker dragen als de klant of bewoner hierom vraagt. 

Antwoord op uw vragen

Iedereen gebruikt een mondneusmasker, dat was maandenlang het beleid. Met deze algemene afspraak voorkwamen we onduidelijkheid en ingewikkelde discussies op plekken en momenten waar dat niet behulpzaam is. Maar eigenlijk is het gebruik van mondneusmaskers, net zoals de inzet van PBM en andere maatregelen, een afweging die zorgprofessionals zelf -geprotocolleerd- moeten kunnen nemen.

En dat is ook iets waar veel collega’s de afgelopen weken voor hebben gepleit: laat ons zelf weer de afweging maken. Tegenover die behoefte stond de realiteit van veel besmettingen, druk op de zorg, besmettingen bij zorgverleners en hoog verzuim. Daarom was Sensire terughoudend met het afschaffen van de maatregel.

Inmiddels is de situatie anders: het mondneusmasker verdwijnt uit het dagelijks leven en ook in veel ziekenhuizen wordt afscheid genomen van het masker. Al met al is de (fysieke en mentale) belasting van het altijd gebruiken van een masker nu groter dan de gezondheidswinst die we behalen. Daarom is met verpleegkundige en medische professionals binnen Sensire geconstateerd dat het tijd is voor een andere afweging.

Locaties Wonen met zorg

Sensire koos er in de afgelopen periode voor om het bestaande beleid te handhaven. In goed overleg met de cliëntenraad is besloten om vanaf 4 april 2022, het dragen van mondneusmaskers af te schaffen voor bezoek aan de afdelingen van de locaties Wonen met Zorg. Ondanks dat we met besmettingen binnen onze locaties te maken hebben, denken we toch deze versoepeling op een veilige manier door te kunnen voeren. Mondneusmaskers blijven wel beschikbaar voor wie nog wel een mondneusmasker wil dragen; dat staat natuurlijk vrij. 

Revalidatie-afdelingen

Voor de afdelingen van Behandeling en Revalidatie geldt dat we bezoek nog wel een mondneusmasker draagt als het houden van 1,5 meter niet mogelijk is. Dit vanwege het grote verloop van revalidanten en daarmee steeds wisselende bezoekers.