De Lunette Behandeling en Revalidatie
De Lunette Behandeling en Revalidatie

De Lunette Behandeling en Revalidatie

De Lunette is niet zomaar een woonzorgcomplex, u vindt hier een breed scala aan diensten onder één dak. Zo ook Behandeling en Revalidatie met vele faciliteiten waar u goed kunt revalideren en herstellen. Daarbij kijken we samen met u niet alleen naar wat er medisch mogelijk is, maar ook naar wat voor u gewenst en draaglijk is. Uiteindelijk gaat het om uw kwaliteit van leven.

Het Behandel- en Revalidatiecentrum

Het Behandelcentrum is gespecialiseerd in de professionele behandeling van ouder wordende mensen en mensen met een chronische aandoening. U kunt bij ons terecht voor revalidatie na ziekenhuisopname. Maar ook voor paramedische behandeling, zoals fysiotherapie, ergotherapie, logopedie of begeleiding op psychosociaal vlak. Er zijn verschillende faciliteiten zoals een grote fysiotherapiepraktijk, oefenruimtes voor individuele behandeling en beweeggroepen en een therapeutisch verwarmd zwembad.

In het centrum kunt u terecht voor kortdurende zorg, maar er is ook een revalidatie-unit waar mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad revalideren. Wij werken hierbij nauw samen met de orthopeden, longartsen, neurologen, klinisch geriaters en dermatologen van het Gelre Ziekenhuis. Zij komen u dan ook nog geregeld bezoeken. Het revalidatiecentrum is een initiatief samen met Klimmendaal revalidatiespecialisten.

Paramedische behandelcentrum

Heeft u een beperking op lichamelijk gebied? Of spelen er meerdere lichamelijke en mentale problemen? Het Behandelcentrum van De Lunette biedt verschillende soorten therapie en behandeling, gegeven door therapeuten met kennis van behandeling van ouderen met uiteenlopende aandoeningen.

We hebben de volgende paramedische diensten in huis: diëtetiek, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie en ouderenpsychologie. Al onze therapeuten staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici. Iedereen is welkom in ons behandelcentrum.

De Flank: afdeling voor kortdurende revalidatie

De Flank is een tijdelijk verblijf voor 21 cliënten die niet thuis kunnen revalideren, te ernstige klachten hebben of even ter observatie verblijven om daarna terug te keren naar huis of naar een andere passende woonvorm. De cliënt staat in het middelpunt; de zorg wordt verleend vanuit het oogpunt waar de kansen voor de cliënt liggen. Elke cliënt heeft zijn eigen doel en met behulp van verschillende disciplines en wordt ondersteund in het behalen van realistische doelen. 

Zelfzorg en eigen regie is het uitgangspunt van waaruit de zorg verleend wordt. Samen met de cliënt streeft de afdeling naar een optimale gezondheid en dragen wij bij aan een zo autonoom mogelijk leven voor onze revalidanten. De nadruk van de zorgverlening ligt bij het ondersteunen bij alledaagse zelfzorg. Een veilig terugkeer naar huis is onze uitgangspositie en waar dit niet mogelijk is, streven wij naar een passende woonvorm waar u zich veilig en thuis voelt.

Hoornwerk en Bastion

U kunt op afdelingen Hoornwerk en Bastion terecht voor behandeling en revalidatie na bijvoorbeeld een operatie of ziekte. U bereidt zich hier voor op een (snelle) terugkeer naar huis. U heeft hier een indicatie voor geriatrische revalidatie voor nodig. Deze krijgt u via uw huisarts, spoedarts of behandelend arts in het ziekenhuis. De specialist ouderengeneeskunde met een specialisatie in geriatrische revalidatie, beoordeelt of u in aanmerking komt voor opname en verblijf.

  • Klinische revalidatie

Bij klinische revalidatie verblijft u een tijdje op onze revalidatieafdeling met als doel om te werken aan uw zelfredzaamheid. We houden rekening met uw beperkingen, maar stimuleren vooral uw mogelijkheden zodat u zich thuis kunt redden. De ervaring leert dat mensen hiervoor gemiddeld drie tot zes weken bij ons verblijven.

  • Ambulante revalidatie

Na uw klinische revalidatie, bestaat er de mogelijkheid om thuis verder te revalideren met de therapeuten van het behandelcentrum. De specialist ouderengeneeskunde bekijkt samen met u of u hiervoor in aanmerking komt.

  • COPD-revalidatie

Naast de reguliere revalidatie heeft De Lunette ook een revalidatieprogramma gericht op COPD. Dit programma is ontwikkeld met onder andere longartsen en longverpleegkundigen en is bedoeld om goed met de ziekte te leren omgaan, bijvoorbeeld in de manier waarop u uw energie besteedt. Het programma duurt drie weken, waarvan u de eerste vijf dagen op de afdeling verblijft. Daarna gaat uw behandeling door op onze polikliniek.

Therapeutisch zwembad

In De Lunette vindt u een therapeutisch zwembad. Met een watertemperatuur van 34 graden is het een ideaal oefenbad voor mensen met gewrichtsproblemen, ook wel hydrotherapie genoemd. Dit is een vorm van oefen- of fysiotherapie die in het water wordt uitgevoerd. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van de gewichtloosheid van het lichaam in water en de warmte van het water. Hierdoor is hydrotherapie uitermate geschikt voor patiënten met reumatische klachten, neurologische aandoeningen, spierziekten en patiënten die gebonden zijn aan een rolstoel of voor wie het trainen in een oefenzaal te belastend is.

Een tillift en een beweegbare vloer maken het bad voor bijna iedereen toegankelijk.

De bewoners en revalidanten van Sensire maken gebruik van het zwembad. Daarnaast kunnen particulieren een abonnement nemen op de beweeggroep Geroswim. In een kleine groep doet u onder leiding van een fysiotherapeut of bewegingsagoog gevarieerde oefeningen om de beweeglijkheid van gewrichten en de kracht van de spieren in stand te houden of te verbeteren. Voor mensen die niet van water houden, is er ook een beweeggroep geroswim.

Praktische informatie

Wilt u meer weten over revalidatie, (para)medische behandeling of beweeggroep bij De Lunette of wilt u eens een kijkje komen nemen? U kunt altijd een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek of een rondleiding. De medewerkers van het Behandelcentrum De Lunette in Zutphen geven graag de informatie die u nodig hebt. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8.00 en 16.00 uur via telefoonnummer 0575 - 59 41 71 om uw vragen te stellen of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. U kunt uw vragen ook per mail stellen: frontoffice@sensire.nl.

De Lunette
Coehoornsingel 3
Zutphen

De behandelingen zijn op individuele basis (consulten) en in groepsverband. De behandelingen kunnen particulier afgenomen worden, of onderdeel zijn van de dagbehandeling of revalidatietraject.

Voor informatie over wachttijden kunt u contact opnemen met medewerkers van het Advies en Ontmoetingsplein. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 0575 - 59 44 46 om uw vragen te stellen of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. U kunt uw vragen ook per mail stellen: opname@sensire.nl.

De kosten voor behandeling kunnen onderdeel zijn van uw zorgarrangement als u op basis van een Wlz-indicatie bij ons verblijft. Hetzelfde geldt wanneer u voor revalidatie bent opgenomen. Als u zelfstandig woont en gebruik maakt van onze behandeldiensten, is vergoeding afhankelijk van uw basis zorgverzekering en aanvullende zorgverzekering.
Klik hier als u meer wilt weten over kosten en vergoedingen.

Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing. 

In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Op de webpagina over privacy kunt u lezen hoe wij vertrouwelijke informatie zo zorgvuldig en discreet mogelijk behandelen. En op de pagina over klachten kunt u daar lezen wat te doen als u klachten heeft.

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina