Wonen in De Boomgaard
Wonen in De Boomgaard

Wonen in De Boomgaard

“Op dit moment zijn er in Nederland ruim 260.000 mensen met dementie. Dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen.” Een nieuwsfeit dat ons allemaal wel bekend is. “Mensen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen.” Ook dat is een feit dat we al wel kennen. Wat we daardoor veel zien is dat mensen in een gevorderd stadium van dementie bij Sensire komen wonen. Daardoor zijn zij minder in staat de verhuizing te verwerken, reageren zij soms sterk op prikkels en komt probleemgedrag vaker voor. Bewoners met dementie en probleemgedrag vragen een rustige, specifieke woonomgeving en begeleiding van een gespecialiseerd team. Sensire is daarom in november 2018 met ‘De Boomgaard’ gestart. Een woonomgeving met een eigen, specifiek team voor deze bewoners.

Rust, overzicht en structuur 

Ontspanning, natuur en verbondenheid. “De Boomgaard is een gespecialiseerde woning waar mensen met dementie en probleemgedrag worden opgevangen. Mensen kunnen hier hun eigen ritme volgen met de begeleiding die ze op dat moment nodig hebben. Doordat we ze een passende omgeving bieden willen we zorgen dat mensen meer vrijheid en bewegingsruimte hebben op De Boomgaard. Er wordt dan vaak gedacht dat de afdeling klinisch, ongezellig en zonder sfeer is. Dat is zeker niet het geval. Prikkelarm betekent inderdaad wel een andere inrichting, maar met sfeer, huiselijkheid en veel natuurtinten” zegt Pamela Veldman, teamverpleegkundige De Boomgaard. “De inrichting is daarnaast heel begrijpelijk. Er wordt rekening gehouden met de manier waarop het brein van onze bewoners op de omgeving reageert. Dus bijvoorbeeld een vloer uit één stuk, kleurtjes op de badkamer om de ruimte een functie te geven en attributen uit de jeugd.”

"Er wordt rekening gehouden met de manier waarop het brein van onze bewoners op de omgeving reageert." 

Woonomgeving voor tijdelijk verblijf

“Het is niet alleen een sfeervolle en begrijpelijke plek, voor sommige bewoners is het ook gewoon dé juiste plek”, vertelt Pamela. De Boomgaard is gevestigd op locatie Den Ooiman. Er zijn twee woningen, in elke woning kunnen zeven bewoners verblijven; tijdelijk of voor langere tijd. Pamela: “Het kan zijn dat bewoners probleemgedrag hebben ontwikkeld thuis of dat we voorzien dat de verhuizing dat teweeg brengt. Soms ontstaan problemen ook tijdens het wonen bij Sensire en verstoort dat sterk het dagelijks leven van medebewoners. Op De Boomgaard wordt gericht geobserveerd en beschikken de teamleden over specialistisch kennis en vaardigheden om bewoners met deze problemen te begeleiden. Doel is dat deze bewoners met goede zorg- en behandelafspraken weer terug kunnen naar hun eigen woning of een reguliere PG-woning en daar weer in groepsverband kunnen samenleven.”

Praktische informatie

Wilt u meer weten over De Boomgaard, of wilt u het huis eens bekijken? U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek of een rondleiding.

De woonzorgadviseurs van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 0314 35 62 80.

Voor algemene vragen kunt u ons bereiken op nummer 0900 8856 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Sensire Den Boomgaard
Groot Hagen 6 (ingang Pr Alexanderstraat)
7009 AM Doetinchem

Bezoektijden voor familie en andere naasten:
Ochtend: 10:30 tot 11:30 uur (alleen in het weekend)
Middag: 14:00 tot 16:30 uur.
Avond: 19:00 tot 20:00 uur.

Voor onze diensten heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (WLZ) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In Sensire De Boomgaard wonen vooral mensen met een VV 5 indicatie (voorheen ZZP 5). Als woonvorm voor mensen met dementie heeft De Boomgaard een BOPZ-erkenning. Onze woonzorgadviseurs helpen u graag met uw aanvraag.

Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing. Klik op de link om meer te lezen.

De kosten van verblijf en verzorging met indicatie worden vergoed. De overheid vraagt van u wel een eigen bijdrage. Voor vragen over de hoogte van deze bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK):0800 1925. Klik hier als u meer wilt weten over kosten en vergoedingen.

Vrijheid voor mensen hebben we hoog in het vaandel staan. Zo hechten wij ook waarde aan de geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers van Sensire zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Klik hier om te lezen wat zij voor u kunnen betekenen.

In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Op de webpagina over privacy kunt u lezen hoe wij vertrouwelijke informatie zo zorgvuldig en discreet mogelijk behandelen. En op de pagina over klachten kunt u daar lezen wat te doen als u klachten heeft.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina