Wonen in Het Spijk
Wonen in Het Spijk

Wonen in Het Spijk

Bij Het Spijk staat de deur altijd open, voor bewoners en voor iedereen die hen lief is. Het is een veilige plek met goede zorg voor mensen met dementie, zodat alle aandacht kan naar de dingen die de dag zinvol en het contact waardevol maken. Het Spijk is omgeven door een prachtig buitengebied en heeft warme contacten met het dorp. In Het Spijk doen we het samen!

Spijk Bungalows en Spijk Hoeve

Op de locatie Het Spijk zijn twee kleinschalige psychogeriatrische afdelingen voor mensen met dementie: Spijk Bungalows en Spijk Hoeve. Deze afdelingen zijn onderscheidend door de kleinschalige opzet en de ruime tuin met het aangrenzende bos. Ook echtparen zijn van harte welkom.


Hofpoort: opname- en observatieafdeling

Afdeling Hofpoort is een opname- en observatie afdeling en grenst aan Spijk Hoeve. Hier verblijven cliënten met een psychogeriatrische zorgvraag kortdurend ter observatie en/of voor kortdurende behandeling, diagnostiek en het uitbrengen van een woonzorg-advies.

Een prettige sfeer

Het team van Het Spijk wil u graag persoonlijk leren kennen, zodat we weten wat u in het dagelijks leven belangrijk en prettig vindt. En we houden van de kleine dingen die het leven mooi maken: lekker praten en prettig met elkaar omgaan, samen koffiedrinken of luisteren naar muziek. Bezoekers kunnen mee-eten in het restaurant, waar een sfeer heerst van ‘uit’ zijn. En ook op de momenten dat het even moeilijk is, staat het team voor iedereen klaar. Voor een goed gesprek en zorgvuldige begeleiding.

Met elkaar

Goede zorg en een fijne en veilige omgeving voor de bewoners, daar staat het team van Het Spijk graag voor in. En familie en naasten kunnen altijd binnenlopen om de dag fijn en zinvol te maken. Er is veel meer mogelijk dan mensen soms wel denken. Ook de ‘gewoontes’ van het huis zijn niet in beton gegoten. Goede ideeën en initiatieven zijn van harte welkom, er mag van alles. In Het Spijk draait het niet om regeltjes, maar om het welzijn van elke bewoner.

Open deuren

Niet alleen voor de mensen rond de bewoner, ook voor de bewoner zelf staan de deuren open. Vrijheid is in Het Spijk een groot goed. Naar buiten gaan in een omgeving waar noaberschap nog hoog in het vaandel staat en mensen een beetje op elkaar letten, is veilig zijn zonder dat je bewegingsvrijheid wordt beperkt. We zoeken steeds samen naar creatieve oplossingen om actief en mobiel te zijn, want daar worden mensen gelukkig van. Wandelen, alleen of met een clubje, een ritje op de duo-fiets of even naar de supermarkt om iets lekkers te halen. De omgeving biedt tal van mogelijkheden.

Ruimte voor dementie

Ieder mens heeft dromen, wensen en verlangens. Dit stopt niet als je ouder wordt. In ieders leven is vrijheid belangrijk. Ruimte om je vrij te kunnen bewegen en je eigen keuzes te kunnen maken. Ook als je te maken krijgt met dementie. Bij de psychogeriatrische afdelingen van Het Spijk streven we naar zoveel mogelijk vrijheid: Ruimte voor dementie. Mensen met dementie mogen zich bij ons vrij bewegen en hun eigen keuzes maken. Zij blijken daardoor actiever, mobieler en gelukkiger. Vrijheid voorrang geven, vraagt om te zoeken naar creatieve oplossingen. Samen met naasten, vrijwilligers en zorgmedewerkers. Wij geloven dat het de moeite waard is, omdat vrijheid noodzakelijk is om gelukkig, blij en zinvol te leven!

Lees meer over ruimte voor dementie

Deel van de samenleving

In Eefde is Het Spijk een begrip, een deel van het dorp. Het Spijk onderhoudt goede banden met het verenigingsleven, scholen en de lokale ondernemers. Dat betekent dat de bewoners volwaardige dorpsgenoten zijn en volop delen in het plezier van bijvoorbeeld Koningsdag, Palmpasen en Sinterklaas. Deel zijn van de samenleving is samenzijn op zijn best! Ook sluiten de bewoners van Spijk Bungalows soms aan bij de dagbesteding Het Elze. Daarnaast kunnen zij een zinvolle dag beleven met activiteiten in de Tuinkamer. De bewoners van Spijk Hoeve genieten van activiteiten in de Teenk.

Dagactiviteiten

In Het Spijk zijn, bij de dagbesteding ‘Het Elze’, bijna dagelijks verschillende gezamenlijke groepsactiviteiten. Leuke en zinvolle dagen hebben, is voor iedereen belangrijk. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend en is een beetje ondersteuning nodig. Bij ‘Het Elze’ worden daarom bijna dagelijks verschillende gezamenlijke groepsactiviteiten georganiseerd voor thuiswonende ouderen. Meedoen naar vermogen staat hoog in het vaandel. Uitgangspunt daarbij is om het huidige niveau te behouden en achteruitgang te voorkomen. Soms sluiten de bewoners van Hofpoort of de psychogeriatrische afdelingen van Het Spijk ook aan. 
Lees meer over dagbesteding

Appartementen: zelfstandig wonen

Het vooraanzicht van Het Spijk bestaat uit 57 appartementen die verhuurd worden door Woonbedrijf Ieder1. Men woont hier zelfstandig en mag gebruik maken van de faciliteiten van Het Spijk en bijvoorbeeld Sensire Zorg Thuis.

Aanvullende services

Om ervoor te zorgen dat u zo prettig mogelijk woont en leeft, bieden wij verschillende aanvullende services aan:

Praktische informatie

Wilt u meer weten over Het Spijk of wilt u eens een kijkje komen nemen? U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek of een rondleiding.

De medewerkers van het Advies en Ontmoetingsplein in Zutphen geven graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties, wachttijden en de verschillen tussen locaties. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 0575-594446 om uw vragen te stellen of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. U kunt uw vragen ook per mail (info@sensire.nl) stellen. 

Voor onze diensten heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De medewerkers van het Advies en Ontmoetingsplein helpen u graag met uw aanvraag.

Voor informatie over wachttijden kunt u contact opnemen met medewerkers van het Advies en Ontmoetingsplein. Zij zijn dagelijks bereikbaar tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer 0575-594446 om uw vragen te stellen of een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek. U kunt uw vragen ook per mail (info@sutfene.nl) stellen.

Er is een duidelijke visie over de omgang met de terminale fase van bewoners. Openheid, zorgvuldigheid, vertrouwen en goed overleg staan hoog in het vaandel. Wensen en vragen met betrekking tot uw levenseinde zijn bespreekbaar. De speciaal opgeleide zorgprofessionals kunnen u en uw naasten informeren over en begeleiden tijdens de laatste levensfase.

Lees meer over de visie op levenseinde

Vrijheid voor mensen hebben we hoog in het vaandel staan. Zo hechten wij ook waarde aan de geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers van Sensire zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Klik hier om te lezen wat zij voor u kunnen betekenen.

In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Op de webpagina over privacy kunt u lezen hoe wij vertrouwelijke informatie zo zorgvuldig en discreet mogelijk behandelen. En op de pagina over klachten kunt u daar lezen wat te doen als u klachten heeft.

De kosten van verblijf en verzorging met indicatie worden vergoed. De overheid vraagt van u wel een eigen bijdrage. Voor vragen over de hoogte van deze bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK): 0800 1925. Klik hier als u meer wilt weten over kosten en vergoedingen.

Het Spijk
Zutphenseweg 202
7211 EK Eefde

Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing. 

Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina

    Ook interessant