Wonen in De Heikant
Wonen in De Heikant

Wonen in De Heikant

Zelf noemen wij De Heikant liever geen verpleeghuis. Het is gewoon uw huis waar u – samen met uw familie – uw leven op uw eigen manier kunt vormgeven. Alles in De Heikant is daarop ingericht. U kunt altijd en overal uw stem laten horen en vanuit uw wensen ondersteunen wij u om zo prettig en veilig mogelijk te leven.

Persoonlijk en veilig

Al voordat u bij ons komt wonen, verdiepen wij ons in uw persoonlijke situatie. Wie bent u? Wat zijn uw voorkeuren, wat zijn uw gewoontes, wat heeft u meegemaakt? Om een completer beeld van u te krijgen vragen wij uw familieleden om samen met u een beknopt levensverhaal te schrijven. Dat helpt om beter aansluiting te vinden bij wie u bent en wat u belangrijk vindt.

Oldershove

De Heikant is onderdeel van woonzorgcentrum Oldershove in Wehl, waar ouderen zelfstandig wonen, al of niet met ondersteuning van wijkzorg. In Oldershove is een restaurant en ontmoetingsruimte waar ook bewoners van De Heikant en hun naasten van harte welkom zijn.

Uw familie

Familieleden en vrienden spelen een belangrijke rol in De Heikant. Zij kunnen op dezelfde manier betrokken blijven bij uw leven als voorheen. Van het ontbijt totdat u gaat slapen zijn ze welkom, bijvoorbeeld om koffie te drinken, aan te schuiven bij het eten, uw favoriete gerecht te koken, u mee te nemen voor een uitje of om uw verjaardag te komen vieren. Na een gezellige avond kan uw partner of een ander familielid ook blijven logeren.

Bijzonder aan De Heikant is dat u er gewoon samen met uw partner kunt wonen, ook zonder dat hij of zij een zorgindicatie heeft. In De Heikant hechten we eraan dat u uw sociale netwerk gewoon kunt voortzetten.

Doordat uw naasten zo betrokken zijn, leren ook de familieleden van verschillende bewoners elkaar goed kennen. Zij organiseren geregeld activiteiten in De Heikant, naast de bestaande vaste weekactiviteiten. Onderling spreken ze af wie bij welke activiteit aanwezig is, en daarbij wisselen ze elkaar af. Zo wordt er veel georganiseerd, terwijl dit de familieleden toch niet te veel tijd kost.

"De woonomgeving van je vader of moeder is nu een stuk huiselijker. Dat maakt het makkelijker om binnen te stappen."
~Ruud Nijland, zoon van een bewoner~

Een persoonlijke benadering

Het team van De Heikant wil u graag echt leren kennen. Om u goed te kunnen ondersteunen, blijven we ons verdiepen in uw leven, uw wensen en uw geschiedenis. We overleggen geregeld met u en uw familieleden over hoe het met u gaat en of u tevreden bent. Daar nemen we de tijd voor. Prettige communicatie en persoonlijke aandacht staan voorop.

We houden ook goed in de gaten of er veranderingen zijn waarvoor zorgafspraken in goed overleg met u en uw familie moeten worden aangepast. Eventueel kan er snel een deskundige behandelaar bijspringen, zoals een dokter, fysiotherapeut of logopedist.

Het team van De Heikant bestaat uit verzorgenden, woongroepbegeleiders, een verpleegkundige en een teamverpleegkundige. De Heikant valt onder medisch toezicht van een verpleeghuisarts en er is een nauwe samenwerking met paramedici, zoals een psycholoog, ergotherapeut, fysiotherapeut en logopediste.

Waardigheid en trots

De verhuizing van het oude, vertrouwde huis naar een zorgcentrum als De Heikant is een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor de bewoner als voor zijn of haar familie en vrienden.

Het project De Heikanteling is er, onder het motto ‘Waardigheid en trots’ op gericht deze verandering en het leven van de bewoner zo plezierig mogelijk te maken. Daartoe zoeken bewoners, hun naasten en de medewerkers van De Heikant voortdurend samen naar verbeteringen.

Het huis is van de bewoners

Het project De Heikanteling staat daadwerkelijk voor een ‘kanteling’ in het denken over wonen met zorg. Vanouds voelde de bewoner zich misschien vooral een klant van de verzorgers. Nu is De Heikant nadrukkelijk het huis van de bewoners, en voegt de zorg zich naar de wensen en behoeften van elke individuele bewoner.

Dat betekent dat de bewoners en hun naasten zich ook mogen gedragen zoals ze dat in hun (ouderlijk) huis gewend waren. Familieleden mogen in en uit lopen wanneer ze dat willen. Ze worden betrokken in de manier waarop het huis wordt geleid. Van de familie wordt dan ook een actieve rol verwacht. Inspraak en verantwoordelijkheid gaan samen.

Elkaar goed leren kennen

Een voorbeeld daarvan is dat een verhuizing naar De Heikant altijd al begint in de oorspronkelijke woonomgeving. Mensen van De Heikant komen langs zodat ze de nieuwe bewoner aan de hand van het meubilair, de inrichting, foto’s en spullen al een beetje leren kennen.

Samen praten ze over de gewoontes, kinderen en kleinkinderen, de sociale omgeving, wat hij of zij graag eet en alles wat verder goed is om te weten. Aan de familie wordt gevraagd om de verzorgers een beschrijving te geven van de levensloop van de bewoner.

Zo begint het wonen in De Heikant niet met een administratieve papierwinkel, maar met een echte kennismaking. En is de nieuwe bewoner toch al een beetje een bekende als hij of zij in De Heikant komt wonen.

Er samen iets moois van maken

Elke huiskamer van De Heikant heeft een eigen huiskameroverleg waarvoor van elke bewoner de eerste contactpersoon wordt uitgenodigd en waar een verzorgende bij is. Wat gaat goed, wat kan beter, waar moeten we aandacht aan besteden? Natuurlijk mogen er ook meer familieleden bij aanschuiven.

Twee leden van het huiskameroverleg nemen op hun beurt plaats in de Familieraad van De Heikant. De Familieraad bestaat dus uit acht personen en daar is ook altijd de teamverpleegkundige bij aanwezig. De raad bespreekt alle onderdelen van het wonen en leven in De Heikant.

Goede ideeën in de praktijk brengen

Dankzij de Familieraad hebben familieleden veel invloed op de gang van zaken in De Heikant. Veel goede ideeën zijn inmiddels al ingevoerd.

Zo heeft de Familieraad het kennismakingsgesprek thuis en het telefonisch spreekuur met de specialist ouderengeneeskunde voorgesteld, en zich gebogen over de inrichting van de woonkamers. De Familieraad zorgt ervoor dat familieleden zich echt verbonden, betrokken en verantwoordelijk voelen.

Onze woningen

In De Heikant heeft u uw eigen kamer met een woon-/slaapkamer en een doucheruimte met toilet. De Heikant heeft ook vier gemeenschappelijke huiskamers met een televisie, een keuken per huiskamer en verschillende ruimtes waarin u met uw familie of vrienden kunt zitten.

Ook is er een kleine, gezellige huisbioscoop. Daar kunt u televisieprogramma's of films van vroeger bekijken en naar muziek luisteren. Binnen en buiten De Heikant zijn er allerlei mogelijkheden om te wandelen. Dat kunt u ook samen met een vrijwilliger of familielid doen.

AANVULLENDE SERVICES

Om ervoor te zorgen dat u zo prettig mogelijk woont en leeft, bieden wij verschillende aanvullende services aan:

 • mee-eten bij kleinschalig wonen
 • het doen van de was
 • uw favoriete tv-programma’s, lekker bellen of rond dwalen op het internet, lees meer over het Ziggo abonnement
 • het geluk-arrangement, een extraatje. Klik hier om je aan- en af te melden.
 • een WA- en inboedelverzekering
 • het pluspakket schoonmaak voor een extra schoon huis
 • de beweegvereniging, voor beweging op ieders niveau. Klik hier om je aan- en af te melden.

Kijk bij 'aanvullende documenten' voor meer informatie.

Praktische informatie

Wilt u meer weten over De Heikant, of wilt u het huis eens bekijken? U kunt altijd een afspraak maken voor een gesprek of een rondleiding.

De woonzorgadviseurs van Sensire geven u graag de informatie die u nodig hebt. Ook kunnen zij u alles vertellen over indicaties en zorgprofielen. Zij zijn op werkdagen bereikbaar via 0314 35 62 80.

Voor algemene vragen kunt u ons bereiken op ons algemene nummer: 0900 8856 (24 uur per dag, 7 dagen in de week).

Sensire De Heikant
Raadhuisplein 100
7031 VE Wehl

Voor onze diensten heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). De Heikant heeft als woonvorm voor mensen met dementie een BOPZ-erkenning. Onze woonzorgadviseurs helpen u graag met uw aanvraag.

Voor een actueel overzicht van onze wachttijden, verwijzen wij u naar de Menzis Zorgatlas. Hier kunt u zoeken op ‘Sensire’.

Wanneer u zorg van ons ontvangt, zijn hierop algemene voorwaarden van toepassing. Klik op de link om meer te lezen.

De kosten van verblijf en verzorging met indicatie worden vergoed. De overheid vraagt van u wel een eigen bijdrage. Voor vragen over de hoogte van deze bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratiekantoor (CAK): 0800 19 25. Klik op de link als u meer wilt weten over Kosten en vergoedingen.

Vrijheid voor mensen hebben we hoog in het vaandel staan. Zo hechten wij ook waarde aan de geestelijke verzorging. De geestelijk verzorgers van Sensire zijn er voor iedereen, ongeacht geloof of levensovertuiging. Klik hier om te lezen wat zij voor u kunnen betekenen.

In het belang van de zorgverlening noteren wij een aantal persoonlijke gegevens van u. Op de webpagina over privacy kunt u lezen hoe wij vertrouwelijke informatie zo zorgvuldig en discreet mogelijk behandelen. En op de pagina over klachten kunt u daar lezen wat te doen als u klachten heeft.

Heeft u vragen? Of wilt u uw mening geven? U kunt hieronder reageren.
Reacties:
 • Dion Loeven
  22 mei 2021 | 08:59
  Ik zoek het e mail adres van de huismeester, kunnen jullie deze even mailen
  • Team Communicatie
   25 mei 2021 | 11:24
   Dank voor uw bericht. We hebben u in een mail van contactgegevens voorzien.
 • Marcel Wanders
  30 maart 2022 | 17:47
  Goedemiddag, Ik ben bezig om voor mijn moeder een bewindvoering aan te vragen om haar financiële zaken te kunnen behartigen. Dit is nu benodigd daar haar echtgenoot afgelopen zomer is overleden en een volmacht in deze dan dus eindigt. Dit is op advies ook van de Rabobank. Echter heb ik al wel een indicatie besluit, maar in de aanvraag is ook benodigd een medische verklaring van de SOG arts waaruit blijkt dat mijn moeder dit niet meer kan doen ivm haar diagnose van dementie. Zouden jullie mij zo’n medische verklaring kunnen bezorgen ? Als er vragen zijn hoor ik het wel. Met vriendelijke groet
  • Sensire communicatie
   31 maart 2022 | 08:26
   Beste Marcel, Dit kunt u het beste even via het zorgteam van uw moeder regelen. Zij weten precies hoe dit aangepakt kan worden. Komt u er niet uit, bel dan even met de woonzorgadviseurs via 0314 35 62 80. Fijne dag!
Inhoudsopgave Inhoudsopgave
Informatie op deze pagina

  Wellicht ook interessant voor u